anjel s dietatom na detskom cintorineSocha anjela, ktorý drží v náručí potratené dieťa v detskej časti Kalvárskeho cintorína Arcidiecézy Omaha v Nebraske, Spojené štáty americké. Viac o iniciatíve arcidiecézy na tomto odkaze.Keďže sme v súvislosti s vydaním nášho Stanoviska k problematike očkovania proti ochoreniu COVID-19 prijali veľa reakcií od laickej, odbornej i cirkevnej verejnosti, vnímame potrebu vyjadriť sa k niektorým našim tvrdeniam, ktoré boli či už nesprávne uchopené alebo klamlivo interpretované. Súčasne využijeme túto chvíľu aj na zodpovedanie najčastejších otázok, ktoré naše Stanovisko vyvolalo. Cieľom nasledovného textu nech je teda rozvinutie dialógu o zmysle fungovania a poslania združení – akým je i to naše – v dnešnej spoločnosti. Tento príspevok môže byť zároveň pokračovaním úvahy, z ktorej naše združenie čerpalo idey pri svojom vzniku. I keď rozpoznávame nutkavý dopyt spoločnosti po jednoduchých riešeniach a skratkovitých, mobilizačných heslách v čase krízy, vopred vystríhame čitateľa, že naše združenie takéto riešenie neponúka.
* * *

Obsah tohto materiálu vznikal pre časovú zaneprázdnenosť spoluautorského kolektívu takmer 13 týždňov, v období od posledného decembrového týždňa roku 2020 a v priebehu nasledujúcich dvanástich týždňov roku 2021. Vzhľadom na prudko meniacu sa situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 však i naďalej môže podliehať redakčným úpravám. Ako podklad k vypracovaniu niektorých častí tohto materiálu poslúžil náš skorší článok z 19. 9. 2020 pod názvom „Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách“, ktorý sme prepracovali a doplnili 13. 12. 2020 pod upraveným názvom „Etické kontroverzie vzniku, vývoja, pestovania a použitia embryonálnych bunkových kultúr z potratených ľudských plodov v očkovacích látkach“, ktorý dosiahol do konca februára takmer 8-tisícovú čítanosť. Vzhľadom na to, že došlo k vyčerpaniu a upresneniu obsahu tohto viac ráz revidovaného článku v tomto materiáli, daný článok sme presmerovali na tento materiál a už viac nie je dostupný vo svojom pôvodnom znení na stránkach o. z. Lekárnici za život – Slovensko.


OBSAH

VYHLÁSENIE O MOŽNOM KONFLIKTE ZÁUJMOV — A. VŠEOBECNÁ ČASŤB. FARMACEUTICKO-MEDICÍNSKY ODDIELC. PRÁVNY ODDIELD. ODDIEL TÝKAJÚCI SA SVEDOMIAREGISTER VNORENÝCH PRVKOVSTIAHNUŤ VO FORMÁTE .PDF

 
 A. Všeobecná časť​
 (čas čítania cca 1 hodina a 6 minút)
„Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc.“ (1 Kor 4, 5)
I.
(9 minút
)
Úvod
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5.1 | 1.5.2 | 1.5.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 |
II.
(3 minúty)
Aké sú stavovské povinnosti lekárnika v ozvene svedomia pri morálne neprijateľných zákonoch a nedovolených postupoch?
| 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6.1 |
III.
(3 minúty)
Ohrozuje výhrada vo svedomí na vydávanie eticky sporných vakcín lekárnikmi bezprostredne zdravie či život pacienta?
|
3.1 |
3.2
3.3 | 3.4 | 3.5
IV.
(2 minúty)
V čom sa líšia embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie od hormonálnej antikoncepcie z hľadiska dokonania vedomého potratu?
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
V.
(10 minút)
V čom sa líši a v čom je podobné odoberanie orgánov a tkanív od živých či mŕtvych svojprávnych darcov od extrakcie, izolácie, prípadne kultivácie alebo transplantácie ľudských embryonálnych a fetálnych kmeňových buniek?
|
5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.10.1 | 5.11 | 5.11.1 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.17.1 | 5.18 | 5.19 | 5.19.1 |
VI.
(6 minút)
Aký by mal byť cieľ tlaku lekárnikov za život vyvolaného odmietnutím dispenzácie liekov a vakcín vyvinutých neetickým spôsobom?
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 |
VII.
(2 minúty)
Prečo nás vo svedomí trápi okrajové využitie ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúr a línií pri výrobe vakcín?
| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
VIII.
(27 minút)

Ako vznikali „historické“ ľudské embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie derivované z tkanív orgánov násilne potratených detí, ktoré sa používajú pri produkcii niektorých vakcín dodnes?
| WI-38 | MRC-5 | IMR-90 | WALVAX-2 | HEK 293 | PER.C6, HP PER.C6 a HER 911 |
|
8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.11.1 | 8.12 | 8.12.1 | 8.12.2 | 8.12.3 | 8.12.4 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.15.1 | 8.16 | 8.17 | 8.17.1 | 8.18 | 8.18.1 | 8.19 | 8.20 | 8.21 | 8.21.1: tvrdenie ThLic. Jána Viglaša | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.26.1 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.29.1 | 8.30 | 8.31 | 8.32 | 8.33 | 8.33.1 | 8.33.2 | 8.34 | 8.35 | 8.36 | 8.37 | 8.38 | 8.39 | 8.40 | 8.41 | 8.42 | 8.43 | 8.43.1 | 8.44 | 8.45 | 8.46 | 8.47 | 8.48 | 8.49 | 8.50 | 8.51 | 8.52 | 8.53 | 8.54 | 8.54.1 | 8.55 | 8.56 | 8.57 | 8.58 | 8.59 | 8.60 | 8.61 | 8.62 | 8.63 |
IX.
(4 minúty)

Ktoré vakcíny vyprodukované na ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách sú dostupné na Slovensku, ako to zistím a aké sú k nim alternatívy?
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10 | 9.11 | 9.12 | 9.13 |
   
 B. Farmaceuticko-medicínsky oddiel
(čas čítania cca 47 minút)
  „Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou.“ (Iz 41, 10)
X.
(2 minúty)

V akých krokoch prebieha výroba vírusových, toxoidných a rekombinantných vakcín?
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |
XI.
(5 minút)
Vojna o slovíčka I.: Čo sú embryonálne a fetálne kmeňové bunky, bunkové kultúry a línie a ako medzi nimi rozlišovať?
| 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 |
XII.
(5 minút)
Vojna o slovíčka II.: Sú niektoré vakcíny „vyprodukované“ na ľudských embryonálnych či fetálnych bunkových kultúrach a líniách pochádzajúcich z násilného potratu?
| 12.1 | 12.1.1: tvrdenie Katolíckej zdravotníckej únie | 12.2 | 12.2.1: tvrdenie Etickej komisie MZ SR | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 |
XIII.
(6 minút)
Vojna o slovíčka III.: Obsahujú vakcíny zvyšky „mletých tiel“ potratených ľudských zárodkov či plodov?
| 13.1 | 13.1.1: tvrdenie prof. MUDr. Jozefa Glasu CSc., PhD. | 13.2 | 13.2.1: tvrdenie Výboru Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti | 13.3 | 13.3.1 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7.1 | 13.7.2 | 13.7.3 | 13.7.4 | 13.7.5 | 13.7.6 | 13.7.7 | 13.7.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9.1 | 13.10 | 13.11 | 13.12 | 13.13 |
XIV.
(9 minút)
Sú zdravé ľudské embryonálne a fetálne bunkové kultúry „nesmrteľné“ a je možné ich pasážovať „donekonečna“?
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8.1 | 14.9 | 14.10 | 14.10.1 | 14.11 | 14.12 | 14.13 | 14.13.1 | 14.14 | 14.15 | 14.16 | 14.17 | 14.18 | 14.19 | 14.19.1 | 14.20 | 14.20.1 | 14.20.2 | 14.20.3 |
XV.
(6 minút)
Čo sú tzv. „imortalizované“ bunkové línie? Sú „nesmrteľné“? Čím sa odlišujú od konečných bunkových kultúr?
| 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3.1 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.10 | 15.11 | 15.12 | 15.13 |
XVI.
(4 minúty)
Je terapia ochorenia COVID-19 vôbec možná a ak áno, aké druhy terapie prichádzajú do úvahy?
| 16.1 | 16.2: Hydroxychlorochín | 16.3: Isoprinosine | 16.4: Kolchicín | 16.5: Ivermektín | 16.6 | 16.7 |
XVII.
(2 minúty)
Nabádame ľudí, aby sa neočkovali?
| 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 |
XVIII.
(5 minút)
Čoho je možné sa pri vakcínach proti ochoreniu COVID-19 obávať?
| 18.1: ADE | 18.2 | 18.3: cytokínová búrka | 18.4: syncitín-1 | 18.5: autoimunitné ochorenia | 18.6: mock-up | 18.7 | 18.8 | 18.9: nežiaduci účinok-smrť | 18.9.1 | 18.9.2 | 18.9.3 | 18.9.4 | 18.10 | 18.10.1 | 18.10.2 | 18.10.3 | 18.10.4 |
XIX.
(3 minúty)
Aké je obmedzenie účinnosti vakcín proti COVID-19 deklarované Európskou liekovou agentúrou a ich výrobcami?
| 19.1 | 19.1.1 | 19.1.2 | 19.2: Pfizer (Comirnaty)
| 19.2.1 | 19.3 | 19.4: Moderna | 19.4.1 | 19.5 | 19.6: AstraZeneca | 19.6.1 | 19.7 | 19.8: Janssen | 19.8.1 | 19.9 |
   
 C. Právny oddiel
(čas čítania cca 19 minút)
 
„Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých.“* (Zjv 13, 10)
XX.
(2 minúty)
Aký je zákonný rámec a aké sú zákonné limity výhrady vo svedomí v dnešnej farmaceutickej praxi na Slovensku?
| 20.1 | 20.2 |
XXI.
(3 minúty)
Akým spôsobom si výhradu vo svedomí uplatňujú členskí farmaceuti o. z. Lekárnici za život – Slovensko?
| 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.10 | 21.11 | 21.12 | 21.13 | 21.14 |
XXII.
(2 minúty)
Kedy nemožno považovať výhradu vo svedomí za uplatnenú podľa Etického kódexu lekárnika za život?
| 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 |
XXIII.
(4 minúty)
Čo o výhrade vo svedomí farmaceutov povedal Európsky súd pre ľudské práva v prípade Pichon a Sajous verzus Francúzsko?
| 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.3.1 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 |
XXIV.
(2 minúty)
Kto pred orgánmi Slovenskej republiky dosvedčuje, či bolo konkrétne uplatnenie si výhrady vo svedomí farmaceutom či rodičom „podľa vieroučných a mravoučných zásad Katolíckej cirkvi“, teda podľa medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Sv. stolicou?
| 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 |
XXV.
(3 minúty)
Akým testom proporcionality zatiaľ prešlo na Ústavnom súde Slovenskej republiky „povinné očkovanie“ a aké bolo stanovisko Ústavného súdu Českej republiky k „povinnému očkovaniu“?
| 25.1 | 25.1.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.4.1 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.7.1 |
 XXVI.
(3 minúty)

Aké podmienky by malo obsahovať podmienečné odopretie súhlasu zákonného zástupcu na štátom nariadené povinné pravidelné očkovania maloletej dcéry alebo syna podľa dosiahnutého veku uplatnením si výhrady vo svedomí?
| 26.1 | 26.2 | 26.2.1 | 26.2.2 | 26.2.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4.1 |
    
  D. Oddiel týkajúci sa svedomia
 (čas čítania cca 27 minút)
 „...ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery.“ (1 Tim 3, 9)
XXVII.
(3 minúty)
Aké etické spory v sebe nesie využívanie ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúr a línií?
| 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 27.10 |
XXVIII.
(2 minúty)
Čo hovorí Nová charta zdravotníckych pracovníkov Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve na tému vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách?
| 28.1 | 28.1.1 | 28.1.2 | 28.2 | 28.2.1 | 28.2.2 | 28.3 | 28.3.1 | 28.3.2 |
XXIX.
(2 minúty)
Akého druhu „cooperatione ad malum“, teda „spolupráce na zle“ sa podľa katolíckej mravouky dopúšťajú dispenzujúci lekárnici a užívatelia vakcín vyprodukovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách?
| 29.1 | 29.1.1 | 29.1.2 | 29.2 |
XXX.
(3 minúty)
Sme nezávisle od skúsenosti – teda „apriori“ – morálne povinní alebo sme morálne oprávnení v krajnej núdzi – teda ako „extrema ratio“ – zaočkovať sa vakcínou vyprodukovanou alebo testovanou na ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach či líniách?
| 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 |
XXXI.
(11 minút)
Môžu predvídateľné zdanlivo dobré dôsledky zlého skutku zmeniť jeho mravný charakter? Možno za predmet mravného skutku uznať proces alebo výsledok výlučne fyzického poriadku?
| 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 31.5.1 | 31.5.2 | 31.6 | 31.6.1 | 31.6.2 | 31.6.3 | 31.6.4 | 31.6.5 | 31.7 | 31.7.1 | 31.8 | 31.8.1 |
XXXII.
(4 minúty)

Kladieme na svedomie našich členských farmaceutov zbytočné a neúnosné bremeno, keď ich vyzývame, aby si na vydávanie vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na ľudských embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách uplatňovali výhradu vo svedomí?
| 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 |
XXXIII.
(2 minúty)

Aké otázky svojím vyjadrením k nášmu Stanovisku vyvolala Subkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska?
| 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 33.10 |

* Aj keď sa výber biblického citátu môže zdať nevhodný či dokonca príliš prísny, je potrebné zdôrazniť, že sama Subkomisia pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska sa vo svojom stanovisku k predaju a výdaju prípravkov hormonálnej antikoncepcie a iných prípravkov zameraných proti ľudskému životu v lekárňach zo dňa 26. októbra 2013 (dostupné on-line) odvolávala v poznámke č. 5 na čl. 73 encykliky Evangelium vitae, v ktorom pápež Ján Pavol II. napísal: „Práve z poslušnosti Bohu – pred ktorým treba mať bázeň, vyjadrujúcu uznanie jeho absolútnej a najvyššej moci – čerpá človek silu a odvahu postaviť sa proti nespravodlivým ľudským zákonom. Je to sila a odvaha toho, kto je pripravený ísť aj do väzenia alebo zahynúť mečom, lebo je presvedčený, že ‚v tomto je trpezlivosť a viera svätých‘ (Zjv 13,10).“ Teda sám pápež dáva veriacim v súvislosti s „nespravodlivými nariadeniami verejnej moci“ a výhradou vo svedomí do pozornosti tento prísny biblický citát.

* * *
Register vnorených prvkov
vp.5.1 Video: Excízia (vybratie) srdca potkana za účelom izolácie buniek pre experimentálne použitie
vp.8.1 Článok Sériová kultivácia ľudských diploidných bunkových kmeňov (1961)
vp.8.2 Hayflickova tabuľka z r. 1961 s historickými fetálnymi bunkovými kultúrami z potratených detí
vp.8.3 Plotkinov nákres z r. 1965 o tom, ako prebiehala derivácia kmeňa vírusu rubeoly a jeho namnoženie na ľudskej diploidnej bunkovej kultúre WI-38.
vp.10.1 Nákres: Vznik fetálnej bunkovej kultúry
vp.10.2 Nákres: Pestovanie vírusov na vakcinačnej produkčnej fetálnej bunkovej kultúre
vp.12.1 Grafika: Tvrdenie o. z. Katolícka zdravotnícka únia na margo prítomnosti rcDNA vo vakcínach
vp.18.1 Tabuľka: Nahlásené podozrenia na nežiaduce účinky podmienečne schválených vakcín proti ochoreniu COVID-19 do systému EudraVigilance (k 27. 3. 2021) 
vp.33.1 List Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS, ktorý zasiela Úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti dieťaťa, ktorého rodičia si podmienečne uplatnili výhradu vo svedomí na štátom nariadený vakcinačný program, ktorý obsahuje vakcíny vyprodukované na fetálnej bunkovej kultúre derivovanej z násilne potrateného dieťaťa. K vakcíne proti ružienke pritom jestvuje na svetovom trhu eticky prijateľný variant, ktorý však Slovenská republika neobjednáva.

* * *
Vyhlásenie o možnom konflikte záujmov

Mgr. Veronika Cagáňová je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FF UK BA) a v súčasnosti má prerušený priebeh interného doktorandského štúdia na Katedre farmakológie a toxikológie FF UK BA z dôvodu čerpania materskej dovolenky.

Zostavovateľka prehlasuje, že táto práca vznikla bez podpory Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave či katedry, na ktorej má pozastavený priebeh doktorandského štúdia, a taktiež bez podpory ktorejkoľvek inej súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, a že názory vyjadrené v tejto práci sú odbornými názormi spoluautorov a zostavovateľky samej.

Zostavovateľka je zároveň predsedkyňou správneho kolégia občianskeho združenia Lekárnici za život – Slovensko, pre ktoré zostavila túto prácu bez nároku na honorár.

Jeden zo spoluautorov požiadal stiahnuť svoje meno z tejto práce, a to z dôvodu nesúhlasu s uvedením konkrétnych mien pôvodcov výrokov, ktoré v tomto článku rozporujeme a s niekoľkými štylistickými úpravami textu.

Žiadne iné možné konflikty záujmov nie sú zostavovateľke známe.


TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­