Návhr obálky pripravovanej knihyVzhľadom na veľký záujem verejnosti o problematiku vývoja a využitia embryonálnych a fetálnych bunkových kultúr a línií pochádzajúcich z násilne potratených detí vo farmaceutickom a medicínskom priemysle pripravujeme pre širokú verejnosť knižné spracovanie tejto témy. Vydanie knihy je plánované na apríl 2022.

Obsahom knihy bude rozšírené spracovanie nášho článku: Embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie a vakcíny v tieni epidémie nového koronavírusu. Čo môže veriaci lekárnik a pacient poznať, v čo môže veriť a čo smie robiť v konflikte so svojím svedomím? Tento článok navštívilo doteraz viac ako 33-tisíc čitateľov a jeho elektronickú podobu vhodnú pre tlač si dodnes stiahlo viac ako 120 návštevníkov našich stránok. Navyše, nami spustenú podpisovú akciu s názvom Prosba slovenským biskupom, aby bránili výhradu vo svedomí podpísalo viac ako 60 ľudí, z toho niektorí lekári. Za všetkých spomeňme doc. ThLic. MUDr. Mariána Mráza SJ PhD.

Na Slovensku dodnes chýba relevantná publikácia na túto tému v slovenskom jazyku, ktorá by bola dostupná ako odbornej, tak i laickej verejnosti. Na viaceré podnety od pacientov a lekárnikov sme sa preto podujali túto tému rozpracovať ešte viac do hĺbky.

Formát knihy: A5
Plánovaný rozsah: cca 150-170 strán

Kniha je venovaná pamiatke nášho zosnulého čestného člena, ThDr. Reného Baláka, Ph. D., prvého slovenského katolíckeho teológa, ktorý sa témou morálnych aspektov vývoja a využitia embryonálnych a fetálnych bunkových kultúr a línií obšírne odborne zaoberal.

Knihu je možné objednať si na tomto odkaze.

Alebo ju získať za darovanie 2%, resp. 3% z dani z príjmu.

Už spomínaný článok, ktorý obsahuje viac ako 200 citácií odborných článkov, publikácií a odkazov na bunkový katalóg, rozširujeme o poznatky získané najmä z týchto zahraničných publikácií:

acker p vaccination a catholic perspective Acker, Pamela: Vaccination: A Catholic Perspective (2021)
angelus the vaccination question obalka The Angelus Press: The vaccination question (2006)
holland s the human embryonic stem cell debate obalka Holland, Suzanne (ed.): The human embryonic stem cell debate : science, ethics, and public policy (2001)
ostnor l stem cells human embryos and ethics obalka Østnor, Lars: Stem Cells, Human Embryos and Ethics. Interdisciplinary Perspectives (2008)
shaw ch dispatches from the vaccine wars obalka Shaw, Ch. A.: Dispatches from the Vaccine Wars: Fighting for Human Freedom During the Great Reset (2021)
wadman m the vaccine race obalka Wadman, Meredith: The Vaccine Race (2017)

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­