ČASŤ PRVÁ: BUNKY

Prvá kapitola: Začiatky
Kapitola druhá: Objavenie
Tretia kapitola: Znovuzrodený Wistar
Štvrtá kapitola: Abnormálne chromozómy a potraty
Piata kapitola: Odumierajúce bunky a dogma
Šiesta kapitola: Švédsky zdroj
Siedma kapitola: "Pasažieri" vakcíny proti detskej obrne
Kapitola ôsma: Skúšky

ČASŤ DRUHÁ: RUBELLA

Kapitola deviata: Vznikajúci nepriateľ
Kapitola desiata: Mor tehotných
Kapitola jedenásta: Vzteklina
Kapitola dvanásta: Siroty a obyčajní ľudia
Kapitola trinásta: Diabli, ktorých poznáme
Štrnásta kapitola: Politika a presviedčanie
Pätnásta kapitola: Veľký útek
Šestnásta kapitola: V medvedej jame
Kapitola sedemnásta: Vojna buniek
Kapitola osemnásť: DBS porazená
Kapitola devätnásť: Prelomová kapitola

ČASŤ TRETIA: VOJNY WI-38

Kapitola dvadsiata: Zabité deti a Skylab
Dvadsiata prvá kapitola: Cells, Inc.
Kapitola dvadsaťdva: Skalnatý priechod
Kapitola dvadsaťtri: Závod o vakcínu
Kapitola dvadsaťštyri: Biológia, a.s.
Dvadsiata piata kapitola: Vysvetlenie Hayflickovho limitu
Dvadsiata šiesta kapitola: Chyby v tréningových táboroch a vatikánske výzvy
Kapitola dvadsaťsedem: Posmrtný život bunky
Epilóg: Kde sú teraz

Obrázková časť
Poznámky
Vybraná bibliografia
Poďakovanie
Zdroje a kredity fotografií
Index
O autorovi
Autorské práva