Predslov k sérii xi
Poďakovanie xiii
Úvod xv

I Veda a pozadie ľudských embryonálnych kmeňových buniek

1 Ľudské embryonálne kmeňové bunky: Základné informácie o technológii a ich aplikáciách v medicíne
Thomas B. Okarma

2 Ľudské embryonálne kmeňové bunky
James A. Thomson

3 Diskusia o kmeňových bunkách v historickom kontexte
John C. Fletcher

II Nastolenie etických otázok

4 O etike a politike výskumu embryonálnych kmeňových buniek
Erik Parens

5 Výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek: Pripomienky k NBAC Správa
Françoise Baylis

6 Argumenty NBAC o výskume embryí: Silné stránky a Slabé stránky
John C. Fletcher

7 Za hranicami embrya: feministické hodnotenie diskusie o embryonálnych kmeňových bunkách
Suzanne Holland

III Uhly pohľadu

8 Výskum kmeňových buniek - židovská perspektíva
Elliot N. Dorff

9 Etika ôsmeho dňa: Židovská bioetika a výskum ľudských embryonálnych kmeňových bunkách
Laurie Zoloth

10 Rímskokatolícke názory na výskum zahŕňajúci ľudské embryonálne kmeňových bunkách
Margaret A. Farley

11 Ľudské embryonálne kmeňové bunky: 11. katolíckej perspektívy
Michael M. Mendiola

12 Embryonálne kmeňové bunky a teológia dôstojnosti
Ted Peters

13 Niektoré protestantské úvahy
Gilbert Meilaender

14 O nepolapiteľnej povahe úcty
Karen Lebacqz

15 Etické otázky: Sekulárna perspektíva
Ernlé W. D. Young

IV Verejný diskurz, dohľad a úloha výskumu v spoločnosti

16 Od mikro k makro
Thomas A. Shannon

17 "Odborná bioetika" ako profesionálny diskurz: Prípad kmeňových ochorení buniek
Paul Root Wolpe a Glenn McGee

18 Kmeňové bunky: Formovanie budúcnosti vo verejnej politike
Margaret R. McLean

19 Skoky a hranice: Rozširovanie dohľadu nad ľudskými kmeňovými bunkami Výskum ľudských buniek
Cynthia B. Cohen

20 Jordánske banky: Pohľad na prvé roky výskumu ľudských embryonálnych Výskum embryonálnych kmeňových buniek
Laurie Zoloth

Slovník pojmov
Prispievatelia
Register

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­