Návhr obálky pripravovanej knihyVzhľadom na veľký záujem verejnosti o problematiku vývoja a využitia embryonálnych a fetálnych bunkových kultúr a línií pochádzajúcich z násilne potratených detí vo farmaceutickom a medicínskom priemysle pripravujeme pre širokú verejnosť knižné spracovanie tejto témy. Vydanie knihy je plánované na apríl 2022.

ThDr. René Balák, Ph. D.

Dňa 20. 9. 2021 vo veku 53 rokov zomrel ThDr. René Balák, Ph. D., slovenský katolícky morálny teológ, sociálny mysliteľ, pedagóg, aktivista za život a v neposlednom rade otec šiestich detí. Dr. Balák bol od roku 2019 čestným členom nášho združenia. Dr. Balák sa odborne venoval všeobecnej a špeciálnej morálnej teológii, bioetike, teológii života, otázkam rodiny a sociálnej náuke Cirkvi.

Naposledy pre nás recenzoval článok
Embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie a vakcíny v tieni epidémie nového koronavírusu. Čo môže veriaci lekárnik a pacient poznať, v čo môže veriť a čo smie robiť v konflikte so svojím svedomím? Túto prácu sme sa rozhodli vydať v tlačenej verzii práve na počesť Dr. Baláka.

Dr. Balák nám bol v združení veľkou morálnou oporou. Navždy zostane v našich mysliach.

Odpočinutie večné, daj mu, ó, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji!


jp2logoAutor je zakladateľ a vedecký riaditeľ Ústavu lekárskeho výskumu Jána Pavla II. (John Paul II. Medical Research Institute). S ústavom ako najväčším producentom etických bunkových kultúr v Spojených štátoch amerických sme nadviazali spojenie a požiadali ich o stanovisko k očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19, ktoré Vám prinášame:

Definovanie problému: Nové koronavírusy predstavovali za posledné dve desaťročia vážne a celosvetové riziko vzniku infekčných chorôb. V roku 2002 sa ochorenie SARS pochádzajúce z Číny síce šírilo len obmedzene, malo však 10-percentnú úmrtnosť. V roku 2012 bolo ohnisko nákazy MERS, ktoré pochádzalo z Blízkeho východu, takisto značne potlačené, malo však až 30-percentnú úmrtnosť. V poslednom čase sa prepuknutie ochorenia COVID-19 stalo globálnou pandémiou, ktorá vyvolala významnú verejnú zdravotnú a hospodársku krízu aj napriek jeho oveľa nižšej úmrtnosti.

mzsr logo
Ako združenie, ktorému nie je ľahostajný ani jeden ľudský život, jeho zdravie a taktiež jeho dôstojnosť, vyjadrujeme nesúhlas s používaním takých vakcín, pri vývoji ktorých boli použité bunky z násilne potratených detí a súčasne takých vakcín, ktorých účinnosť a bezpečnosť v humánnej medicíne je stále v rovine hypotéz.

Katolícka cirkev na SlovenskuSubkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len „subkomisia“) sa v spolupráci s príslušnými odborníkmi z medicínskych, farmaceutických a biologických vied na výslovnú žiadosť Sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Tlačovej kancelárie KBS zaoberala materiálom občianskeho združenia „Lekárnici za život“, uverejneným pod názvom „Stanovisko k problematike očkovania proti ochoreniu COVID-19“ na webovom sídle tohto združenia dňa 18. decembra 2020 (ďalej len „materiál LZŽ“).

vaccine 5103088 1920Súčasné globálne obavy z dopadu ochorenia COVID-19, ochorenia spôsobeného novo identifikovaným koronavírusom SARS-CoV-2 (CoV-19), vyvolali zintenzívnenie snáh o urýchlený vývoj účinnej vakcíny na obmedzenie šírenia tohto vírusu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súčasnosti eviduje najmenej 172 kandidátov vakcíny na COVID-19, z ktorých 30 je už v štádiu klinických testov1.

Na Slovensku je k dnešnému dňu legálne registrovaných niekoľko druhov antikoncepcie v podobe prezervatívov, tabliet, náplastí, implantátov či vnútromaternicových teliesok, ale aj tzv. „tabletiek po“[1] (EllaOne[2], Escapelle[3]), ktoré pôsobia buď zhoršením podmienok pre prienik spermií do dutiny maternice alebo zabránením ovulácie či uhniezdenia oplodneného vajíčka v maternici. Viaceré z týchto antikoncepčných prípravkov nie sú viazané na lekársky predpis a je ich možné zakúpiť bežne v lekárni. Navyše od roku 2013 sú na Slovensku registrované lieky s obsahom účinných látok mifepriston[4] a misoprostol[5], používané gynekológmi na Slovensku, ale aj v Česku[6], s cieľom ukončiť graviditu.

Všetky spomenuté produkty a prípravky sledujú spoločný cieľ – umelým spôsobom regulovať ľudskú reprodukciu okrem iného najmä neprirodzeným zásahom do hormonálnej rovnováhy tela ženy, „čím sa dosiahne zabránenie uhniezdenia živého ľudského zárodku (embrya) v maternici a jeho usmrtenie (postfertilizačný účinok). Hormonálna antikoncepcia bez postfertilizačného (menej presne abortívneho) účinku v súčasnosti neexistuje.“[7]

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­