logo6Pani magistra z lekárne v Košiciach, ktorá si uplatnila svoje právo na výhradu vo svedomí, nie je členkou nášho združenia a ani ju nepoznáme. Taktiež nie sú známe okolnosti danej situácie. Známe však je, že išlo o nevydanie lieku typu hormonálnej antikoncepcie, ktorá sa nezaradzuje do kategórie život zachraňujúcich liekov. Práve na tento fakt, že bola ohrozená na zdraví, sa odvolávajú tí, ktorí jej konanie pranierujú. Táto pani magistra má našu podporu a pozývame ju stať sa našou členkou, kedy môže byť v prípade potreby chránená aj odborovou organizáciou.

Na Slovensku je k dnešnému dňu legálne registrovaných niekoľko druhov antikoncepcie v podobe prezervatívov, tabliet, náplastí, implantátov či vnútromaternicových teliesok, ale aj tzv. „tabletiek po“[1] (EllaOne[2], Escapelle[3]), ktoré pôsobia buď zhoršením podmienok pre prienik spermií do dutiny maternice alebo zabránením ovulácie či uhniezdenia oplodneného vajíčka v maternici. Viaceré z týchto antikoncepčných prípravkov nie sú viazané na lekársky predpis a je ich možné zakúpiť bežne v lekárni. Navyše od roku 2013 sú na Slovensku registrované lieky s obsahom účinných látok mifepriston[4] a misoprostol[5], používané gynekológmi na Slovensku, ale aj v Česku[6], s cieľom ukončiť graviditu.

Všetky spomenuté produkty a prípravky sledujú spoločný cieľ – umelým spôsobom regulovať ľudskú reprodukciu okrem iného najmä neprirodzeným zásahom do hormonálnej rovnováhy tela ženy, „čím sa dosiahne zabránenie uhniezdenia živého ľudského zárodku (embrya) v maternici a jeho usmrtenie (postfertilizačný účinok). Hormonálna antikoncepcia bez postfertilizačného (menej presne abortívneho) účinku v súčasnosti neexistuje.“[7]

TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­