ThDr. René Balák, Ph. D.

Dňa 20. 9. 2021 vo veku 53 rokov zomrel ThDr. René Balák, Ph. D., slovenský katolícky morálny teológ, sociálny mysliteľ, pedagóg, aktivista za život a v neposlednom rade otec šiestich detí. Dr. Balák bol od roku 2019 čestným členom nášho združenia. Dr. Balák sa odborne venoval všeobecnej a špeciálnej morálnej teológii, bioetike, teológii života, otázkam rodiny a sociálnej náuke Cirkvi.

Naposledy pre nás recenzoval článok
Embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie a vakcíny v tieni epidémie nového koronavírusu. Čo môže veriaci lekárnik a pacient poznať, v čo môže veriť a čo smie robiť v konflikte so svojím svedomím? Túto prácu sme sa rozhodli vydať v tlačenej verzii práve na počesť Dr. Baláka.

Dr. Balák nám bol v združení veľkou morálnou oporou. Navždy zostane v našich mysliach.

Odpočinutie večné, daj mu, ó, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji!


jp2logoAutor je zakladateľ a vedecký riaditeľ Ústavu lekárskeho výskumu Jána Pavla II. (John Paul II. Medical Research Institute). S ústavom ako najväčším producentom etických bunkových kultúr v Spojených štátoch amerických sme nadviazali spojenie a požiadali ich o stanovisko k očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19, ktoré Vám prinášame:

Definovanie problému: Nové koronavírusy predstavovali za posledné dve desaťročia vážne a celosvetové riziko vzniku infekčných chorôb. V roku 2002 sa ochorenie SARS pochádzajúce z Číny síce šírilo len obmedzene, malo však 10-percentnú úmrtnosť. V roku 2012 bolo ohnisko nákazy MERS, ktoré pochádzalo z Blízkeho východu, takisto značne potlačené, malo však až 30-percentnú úmrtnosť. V poslednom čase sa prepuknutie ochorenia COVID-19 stalo globálnou pandémiou, ktorá vyvolala významnú verejnú zdravotnú a hospodársku krízu aj napriek jeho oveľa nižšej úmrtnosti.

mzsr logo
Ako združenie, ktorému nie je ľahostajný ani jeden ľudský život, jeho zdravie a taktiež jeho dôstojnosť, vyjadrujeme nesúhlas s používaním takých vakcín, pri vývoji ktorých boli použité bunky z násilne potratených detí a súčasne takých vakcín, ktorých účinnosť a bezpečnosť v humánnej medicíne je stále v rovine hypotéz.

Katolícka cirkev na SlovenskuSubkomisia pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (ďalej len „subkomisia“) sa v spolupráci s príslušnými odborníkmi z medicínskych, farmaceutických a biologických vied na výslovnú žiadosť Sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) a Tlačovej kancelárie KBS zaoberala materiálom občianskeho združenia „Lekárnici za život“, uverejneným pod názvom „Stanovisko k problematike očkovania proti ochoreniu COVID-19“ na webovom sídle tohto združenia dňa 18. decembra 2020 (ďalej len „materiál LZŽ“).

vaccine 5103088 1920Súčasné globálne obavy z dopadu ochorenia COVID-19, ochorenia spôsobeného novo identifikovaným koronavírusom SARS-CoV-2 (CoV-19), vyvolali zintenzívnenie snáh o urýchlený vývoj účinnej vakcíny na obmedzenie šírenia tohto vírusu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súčasnosti eviduje najmenej 172 kandidátov vakcíny na COVID-19, z ktorých 30 je už v štádiu klinických testov1.

Na Slovensku je k dnešnému dňu legálne registrovaných niekoľko druhov antikoncepcie v podobe prezervatívov, tabliet, náplastí, implantátov či vnútromaternicových teliesok, ale aj tzv. „tabletiek po“[1] (EllaOne[2], Escapelle[3]), ktoré pôsobia buď zhoršením podmienok pre prienik spermií do dutiny maternice alebo zabránením ovulácie či uhniezdenia oplodneného vajíčka v maternici. Viaceré z týchto antikoncepčných prípravkov nie sú viazané na lekársky predpis a je ich možné zakúpiť bežne v lekárni. Navyše od roku 2013 sú na Slovensku registrované lieky s obsahom účinných látok mifepriston[4] a misoprostol[5], používané gynekológmi na Slovensku, ale aj v Česku[6], s cieľom ukončiť graviditu.

Všetky spomenuté produkty a prípravky sledujú spoločný cieľ – umelým spôsobom regulovať ľudskú reprodukciu okrem iného najmä neprirodzeným zásahom do hormonálnej rovnováhy tela ženy, „čím sa dosiahne zabránenie uhniezdenia živého ľudského zárodku (embrya) v maternici a jeho usmrtenie (postfertilizačný účinok). Hormonálna antikoncepcia bez postfertilizačného (menej presne abortívneho) účinku v súčasnosti neexistuje.“[7]

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­