ThDr. René Balák, Ph. D.

Dňa 20. 9. 2021 vo veku 53 rokov zomrel ThDr. René Balák, Ph. D., slovenský katolícky morálny teológ, sociálny mysliteľ, pedagóg, aktivista za život a v neposlednom rade otec šiestich detí. Dr. Balák bol od roku 2019 čestným členom nášho združenia. Dr. Balák sa odborne venoval všeobecnej a špeciálnej morálnej teológii, bioetike, teológii života, otázkam rodiny a sociálnej náuke Cirkvi.

Naposledy pre nás recenzoval článok
Embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie a vakcíny v tieni epidémie nového koronavírusu. Čo môže veriaci lekárnik a pacient poznať, v čo môže veriť a čo smie robiť v konflikte so svojím svedomím? Túto prácu sme sa rozhodli vydať v tlačenej verzii práve na počesť Dr. Baláka.

Dr. Balák nám bol v združení veľkou morálnou oporou. Navždy zostane v našich mysliach.

Odpočinutie večné, daj mu, ó, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji!


balak rene parte

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­