Vyhľadávanie:
Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Výdaj: Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Ervebo injekčný roztok sol inj 10x1 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3351 Stiahnuť #3351 vo formáte .pdf
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 1xdávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.+2 ihly) Čítať #3350 Stiahnuť #3350 vo formáte .pdf
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 10xdávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.+20 ihiel) Čítať #3349 Stiahnuť #3349 vo formáte .pdf
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 1xdávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Čítať #3348 Stiahnuť #3348 vo formáte .pdf
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 10xdávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Čítať #3347 Stiahnuť #3347 vo formáte .pdf
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu vo viacdávkovom obale plv iul 5xdávka+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.) Čítať #3346 Stiahnuť #3346 vo formáte .pdf
IMVANEX injekčná suspenzia sus inj 20x0,5 ml (liek.inj.skl) Čítať #3345 Stiahnuť #3345 vo formáte .pdf
Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.) Čítať #3343 Stiahnuť #3343 vo formáte .pdf
Gardasil 9 injekčná suspenzia sus inj 1x0,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3342 Stiahnuť #3342 vo formáte .pdf
Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+2 ihly) Čítať #3341 Stiahnuť #3341 vo formáte .pdf
Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+20 ihiel) Čítať #3340 Stiahnuť #3340 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia v injekčnej liekovke sus inj 1x0,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3339 Stiahnuť #3339 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia v injekčnej liekovke sus inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3338 Stiahnuť #3338 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia v injekčnej liekovke sus inj 100x0,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3337 Stiahnuť #3337 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.napl.+1ihla) Čítať #3336 Stiahnuť #3336 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010346701020
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 436854396001020
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 249961020
Strana 1 z 68

TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­