Vyhľadávanie:

 Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3622 Stiahnuť #3622 vo formáte .pdf
COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x4 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3537 Stiahnuť #3537 vo formáte .pdf
COVID-19 Vaccine AstraZeneca injekčná suspenzia sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3536 Stiahnuť #3536 vo formáte .pdf
COVID-19 vakcína Moderna injekčná disperzia, mRNA očkovacia látka proti COVID-19 (modifikovaný nukleozid) dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3506 Stiahnuť #3506 vo formáte .pdf
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu con dsi 195x0,45 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3440 Stiahnuť #3440 vo formáte .pdf
Ervebo injekčný roztok sol inj 10x1 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3351 Stiahnuť #3351 vo formáte .pdf
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 1xdávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.+2 ihly) Čítať #3350 Stiahnuť #3350 vo formáte .pdf
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 10xdávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.+20 ihiel) Čítať #3349 Stiahnuť #3349 vo formáte .pdf
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 1xdávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Čítať #3348 Stiahnuť #3348 vo formáte .pdf
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 10xdávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Čítať #3347 Stiahnuť #3347 vo formáte .pdf
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu vo viacdávkovom obale plv iul 5xdávka+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.) Čítať #3346 Stiahnuť #3346 vo formáte .pdf
IMVANEX injekčná suspenzia sus inj 20x0,5 ml (liek.inj.skl) Čítať #3345 Stiahnuť #3345 vo formáte .pdf
Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.) Čítať #3343 Stiahnuť #3343 vo formáte .pdf
Gardasil 9 injekčná suspenzia sus inj 1x0,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3342 Stiahnuť #3342 vo formáte .pdf
Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+2 ihly) Čítať #3341 Stiahnuť #3341 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010846701025
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 434874396501025
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410011025
Strana 1 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­