Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Zlynda 4 mg filmom obalené tablety tbl flm 13x28 (blis.PVC/PVDC/Al-kalendár.bal.)
Zlynda 4 mg filmom obalené tablety tbl flm 6x28 (blis.PVC/PVDC/Al-kalendár.bal.)
Zlynda 4 mg filmom obalené tablety tbl flm 3x28 (blis.PVC/PVDC/Al-kalendár.bal.)
Zlynda 4 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x28 (blis.PVC/PVDC/Al-kalendár.bal.)
LINDYNETTE 30 tbl obd 3x21 (blis.PVC/PVDC/Al)
LINDYNETTE 30 tbl obd 1x21 (blister PVC/PVDC/Al)
Zabdeno injekčná suspenzia sus inj 20x0,5 ml (liek.inj.skl.)
Mvabea injekčná suspenzia sus inj 20x0,5 ml (liek.inj.skl.)
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 20x2,5 ml (liek.inj.skl.)
COVID-19 Vaccine Janssen injekčná suspenzia sus inj 10x2,5 ml (liek.inj.skl.)
Vaxzevria injekčná suspenzia (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) sus inj 10x4 ml (liek.inj.skl.)
Vaxzevria injekčná suspenzia (pôvodne COVID-19 Vaccine AstraZeneca) sus inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
COVID-19 vakcína Moderna injekčná disperzia, mRNA očkovacia látka proti COVID-19 (modifikovaný nukleozid) dis inj 10x5 ml (liek.inj.skl.)
Comirnaty koncentrát na injekčnú disperziu con dsi 195x0,45 ml (liek.inj.skl.)
Ervebo injekčný roztok sol inj 10x1 ml (liek.inj.skl.)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 1 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­