Vyhľadávanie:
Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Výdaj: Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Hexacima injekčná suspenzia sus inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3127 Stiahnuť #3127 vo formáte .pdf
Hexacima injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Čítať #3126 Stiahnuť #3126 vo formáte .pdf
Hexacima injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Čítať #3125 Stiahnuť #3125 vo formáte .pdf
Hexacima injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+ihla) Čítať #3124 Stiahnuť #3124 vo formáte .pdf
Hexacima injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+10 ihiel) Čítať #3123 Stiahnuť #3123 vo formáte .pdf
Hexacima injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+2 ihly) Čítať #3122 Stiahnuť #3122 vo formáte .pdf
Hexacima injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+20 ihiel) Čítať #3121 Stiahnuť #3121 vo formáte .pdf
Hexyon injekčná suspenzia sus inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3120 Stiahnuť #3120 vo formáte .pdf
Hexyon injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Čítať #3119 Stiahnuť #3119 vo formáte .pdf
Hexyon injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Čítať #3118 Stiahnuť #3118 vo formáte .pdf
Hexyon injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+ihla) Čítať #3117 Stiahnuť #3117 vo formáte .pdf
Hexyon injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+10 ihiel) Čítať #3116 Stiahnuť #3116 vo formáte .pdf
Hexyon injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+2 ihly) Čítať #3115 Stiahnuť #3115 vo formáte .pdf
Hexyon injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+20 ihiel) Čítať #3114 Stiahnuť #3114 vo formáte .pdf
Hexyon injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 50x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Čítať #3113 Stiahnuť #3113 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2128451403232115818
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 28837439390818
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 24794818
Strana 1 z 55

TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­