Vyhľadávanie:

 Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Rotarix perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore sus por 5x1,5 ml ( napl. skl. peror. aplikátor) Čítať #3268 Stiahnuť #3268 vo formáte .pdf
Rotarix perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore sus por 10x1,5 ml ( napl. skl. peror. aplikátor) Čítať #3267 Stiahnuť #3267 vo formáte .pdf
Rotarix perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore sus por 25x1,5 ml ( napl. skl. peror. aplikátor) Čítať #3266 Stiahnuť #3266 vo formáte .pdf
Rotarix perorálna suspenzia v stlačiteľnej tube sus por 1x1,5 ml ( stlačiteľná PE tuba) Čítať #3265 Stiahnuť #3265 vo formáte .pdf
Rotarix perorálna suspenzia v stlačiteľnej tube sus por 10x1,5 ml ( stlačiteľná PE tuba) Čítať #3264 Stiahnuť #3264 vo formáte .pdf
Rotarix perorálna suspenzia v stlačiteľnej tube sus por 50x1,5 ml ( stlačiteľná PE tuba) Čítať #3263 Stiahnuť #3263 vo formáte .pdf
Rotarix perorálna suspenzia vo viacdávkovom obale s jednodávkovými stlačiteľnými tubami sus por 50x1,5 ml (obal viacdávk. s jednod.stlač.tubami-5 jednotl.dávok) Čítať #3262 Stiahnuť #3262 vo formáte .pdf
VERORAB plv iul 1x10 dávok+1x5 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.) Čítať #3260 Stiahnuť #3260 vo formáte .pdf
VERORAB plv iul 1x1 dávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln.) Čítať #3259 Stiahnuť #3259 vo formáte .pdf
VERORAB plv iul 10x1 dávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln.) Čítať #3258 Stiahnuť #3258 vo formáte .pdf
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu plv iul 1x liek.+ solv. (liek.sklo+liek.sklo) Čítať #3256 Stiahnuť #3256 vo formáte .pdf
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu plv iul 10x liek.+ solv. (liek.sklo+liek.sklo) Čítať #3255 Stiahnuť #3255 vo formáte .pdf
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 1x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.s ihlou) Čítať #3254 Stiahnuť #3254 vo formáte .pdf
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 10x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.s ihlou) Čítať #3253 Stiahnuť #3253 vo formáte .pdf
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 1x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.bez ihly) Čítať #3252 Stiahnuť #3252 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010546701022
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 434874396201022
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 249981022
Strana 6 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­