Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.+10 ihiel)
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.+20 ihiel)
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.napl.)
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.)
Cervarix injekčná suspenzia vo viacdávkovom balení sus inj 1x1 ml (liek.inj.skl.)
Cervarix injekčná suspenzia vo viacdávkovom balení sus inj 10x1 ml (liek.inj.skl.)
Cervarix injekčná suspenzia vo viacdávkovom balení sus inj 100x1 ml (liek.inj.skl.)
Gardasil, injekčná suspenzia sus inj 1x0,5 ml (skl.liek.)
Gardasil, injekčná suspenzia sus inj 10x0,5 ml (10x skl.liek.)
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (1x napl.skl.striek.)
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (10x napl.skl.striek.)
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (1x napl.skl.striek.+1x ihla)
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (10x napl.skl.striek.+10x ihla)
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (1x napl.skl.striek.+2x ihla)
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (10x napl.skl.striek.+20x ihla)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 3 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­