Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Gardasil, injekčná suspenzia sus inj 20x0,5 ml (20x skl.liek.)
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 20x0,5 ml (20x napl.skl.striek.)
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 20x0,5 ml (20x napl.skl.striek.+20x ihla)
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 20x0,5 ml (20x napl.skl.striek.+40x ihla)
STAMARIL plv iul 1x1 dávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln. s pripojenou ihlou)
STAMARIL plv iul 10x1 dávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln. s pripojenou ihlou)
STAMARIL plv iul 1x1 dávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln.)
STAMARIL plv iul 10x1 dávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln.)
STAMARIL plv iul 1x1 dávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln. so samostatnou ihlou)
STAMARIL plv iul 10x1 dávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln. so samostatnou ihlou)
STAMARIL plv iul 1x1 dávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln. s 2 samostatnými ihlami)
STAMARIL plv iul 10x1 dávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln. s 2 samostatnými ihlami)
Shingrix prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu plu inu 1x50 µg + 1x0,5 ml (liek.inj.skl.)
Shingrix prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu plu inu 10x50 µg + 10x0,5 ml (liek.inj.skl.)
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu plv iul 1x >19 400 PFU +1x solv. (skl.liek.+skl.liek.)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 4 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­