Vyhľadávanie:

 Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Shingrix prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu plu inu 1x50 µg + 1x0,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3305 Stiahnuť #3305 vo formáte .pdf
Shingrix prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu plu inu 10x50 µg + 10x0,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3304 Stiahnuť #3304 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu plv iul 1x >19 400 PFU +1x solv. (skl.liek.+skl.liek.) Čítať #3302 Stiahnuť #3302 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu plv iul 10x >19 400 PFU +10x solv. (skl.liek.+skl.liek.) Čítať #3301 Stiahnuť #3301 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 1x >19 400 PFU +1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s pripoj.ihlou) Čítať #3300 Stiahnuť #3300 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 10x >19 400 PFU +10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s pripoj.ihlou) Čítať #3299 Stiahnuť #3299 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 1x >19 400 PFU +1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.bez ihly) Čítať #3298 Stiahnuť #3298 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 10x >19 400 PFU +10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.bez ihly) Čítať #3297 Stiahnuť #3297 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 20x >19 400 PFU +20x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.bez ihly) Čítať #3296 Stiahnuť #3296 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 1x >19 400 PFU +1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.so samost.ihlou) Čítať #3295 Stiahnuť #3295 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 10x >19 400 PFU +10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.so samost.ihlou) Čítať #3294 Stiahnuť #3294 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 20x >19 400 PFU +20x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.so samost.ihlou) Čítať #3293 Stiahnuť #3293 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 1x >19 400 PFU +1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami) Čítať #3291 Stiahnuť #3291 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 10x >19 400 PFU +10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami) Čítať #3290 Stiahnuť #3290 vo formáte .pdf
ZOSTAVAX prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 20x >19 400 PFU +20x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami) Čítať #3287 Stiahnuť #3287 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010546701022
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 434874396201022
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 249981022
Strana 4 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­