Etické grémium

Mgr. Monika Šimorová
Mgr. Monika Šimorová Vo funkcii od: 18. 10. 2018
Absolvent: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Výskum: v oblasti sociálnej farmácie
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. číslo: +421 950 49 98 70
Štatút podľa stanov o. z. Lekárnici za život – Slovensko
Etické grémium je výkonným orgánom združenia, ktorý zodpovedá za výkon pôsobnosti združenia v etickej oblasti podľa ods. 4.2 stanov osobou svojho predsedu. Občianske združenie Lekárnici za život – Slovensko prostredníctvom etického grémia najmä definujú a ustaľujú pojem „lekárnika za život“ na rešpektovaní jednotného súboru etických zásad zhrnutých do Etického kódexu lekárnika za život podľa čl. III stanov; napomáhajú lekárnikom uplatniť si výhradu vo svedomí pri vývoji alebo výdaji takých prípravkov, ktorých vývoj alebo výdaj či spôsob vývoja či aplikácie je v rozpore s Etickým kódexom lekárnika za život podľa čl. III stanov či vytvárajú, aktualizujú a zverejňujú zoznam lekární či vedeckých pracovísk, ktoré uplatňujú pri svojej činnosti alebo prevádzke zásady Etického kódexu lekárnika za život podľa čl. III stanov;
Zoznam vybratých účinných vykonávacích smerníc
VS-PEG 3/2019 podľa ods. 10.7.2.4 vo veci vypracúvania návrhu na priznanie čestného členstva; 20. 10. 2019 Mgr. Monika Šimorová
---
Predsedovi správneho kolégia navrhujem priznanie čestného členstva pre ThDr. Reného Baláka PhD., správcu stránky theologiamoralis.info, na ktorej sa venuje témam ako všeobecná a špeciálna morálna teológia, bioetika, teológia života, rodina a sociálne učenie cirkvi, ktorý je podľa odseku 6.2.8.2.1 stanov osobou, ktorá dosiahla výnimočné úspechy na vedeckom alebo umeleckom poli.

VS-PEG 2/2019 podľa ods. 10.7.2.4 vo veci vypracúvania návrhu na priznanie čestného členstva; 20. 10. 2019 Mgr. Monika Šimorová
---
Predsedovi správneho kolégia navrhujem priznanie čestného členstva pre ThDr. Martina Kolejáka PhD., člena Subkomisie KBS pre bioetiku, ktorý je podľa odseku 6.2.8.2.2 stanov osobou vykonávajúcou duchovenskú činnosť podľa ods. 1 §7 Zákona o slobode náboženskej viery.

VS-PEG 1/2019 podľa ods. 10.7.2.4 vo veci vypracúvania návrhu na priznanie čestného členstva; 20. 10. 2019 Mgr. Monika Šimorová
---
Predsedovi správneho kolégia navrhujem priznanie čestného členstva pre ThLic. Dušana Škurlu PhD., z Úradu pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze, ktorý je pravidelným organizátorom bioetickej konferencie v Košiciach, a ktorý je podľa odseku 6.2.8.2.2 stanov osobou vykonávajúcou duchovenskú činnosť podľa ods. 1 §7 Zákona o slobode náboženskej viery.

Personálne obsadenie tohto orgánu v minulosti
Ide o nový orgán združenia.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­