Dňa 5. 1. 2021 zaslal vdp. ThDr. Martin Koleják, PhD. zo Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS e-mail predsedovi správneho kolégia o. z. Lekárnici za život – Slovensko, v ktorom ho požiadal, aby bolo jeho meno odstránené z našich stránok a že neprijíma ponuku stať sa čestným členom nášho združenia.

logo6
Ako občianske združenie Lekárnici za život – Slovensko by sme z pozície zdravotníckych pracovníkov radi vyjadrili svoj názor k problematike očkovania proti ochoreniu COVID-19. Ako farmaceuti chápeme, že existujú ochorenia, ktorým zatiaľ nedokážeme predchádzať iným spôsobom ako očkovaním, napr. besnota. Vakcíny ako také majú však aj mnoho slabých stránok, dokonca i niekoľko veľmi vážnych nežiaducich účinkov, ktoré často nie sú verejnosti dostatočne objektívne odprezentované. Žiaľ, ani v 21. storočí nemajú mnohé vakcinačné programy na zreteli bezpečnosť osôb. Veď to, čo sa udialo pred pár rokmi v Indii pri použití vakcíny, ktorá síce bola účinnejšia – a používala atenuovaný, teda oslabený živý vírus – ale menej bezpečná, je naozaj veľmi pohoršujúce a smutné.

logo6Pani magistra z lekárne v Košiciach, ktorá si uplatnila svoje právo na výhradu vo svedomí, nie je členkou nášho združenia a ani ju nepoznáme. Taktiež nie sú známe okolnosti danej situácie. Známe však je, že išlo o nevydanie lieku typu hormonálnej antikoncepcie, ktorá sa nezaradzuje do kategórie život zachraňujúcich liekov. Práve na tento fakt, že bola ohrozená na zdraví, sa odvolávajú tí, ktorí jej konanie pranierujú. Táto pani magistra má našu podporu a pozývame ju stať sa našou členkou, kedy môže byť v prípade potreby chránená aj odborovou organizáciou.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­