jp2logoAutor je zakladateľ a vedecký riaditeľ Ústavu lekárskeho výskumu Jána Pavla II. (John Paul II. Medical Research Institute). S ústavom ako najväčším producentom etických bunkových kultúr v Spojených štátoch amerických sme nadviazali spojenie a požiadali ich o stanovisko k očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19, ktoré Vám prinášame:

Definovanie problému: Nové koronavírusy predstavovali za posledné dve desaťročia vážne a celosvetové riziko vzniku infekčných chorôb. V roku 2002 sa ochorenie SARS pochádzajúce z Číny síce šírilo len obmedzene, malo však 10-percentnú úmrtnosť. V roku 2012 bolo ohnisko nákazy MERS, ktoré pochádzalo z Blízkeho východu, takisto značne potlačené, malo však až 30-percentnú úmrtnosť. V poslednom čase sa prepuknutie ochorenia COVID-19 stalo globálnou pandémiou, ktorá vyvolala významnú verejnú zdravotnú a hospodársku krízu aj napriek jeho oveľa nižšej úmrtnosti.

Vedecký výskum v oblasti SARS a MERS za posledných dvadsať rokov neuspel vo vývoji vakcín, ktoré by mohli byť schválené. Avšak výsledkom operácie Warp Speed ​​(OWS) bolo schválenie niekoľkých vakcín proti ochoreniu COVID-19 na základe povolenia pre núdzové použitie (Emergency Use Authorization - EUA), ktoré udelil Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (Food and drug administration - FDA) niekoľkým farmaceutickým spoločnostiam. Tieto vakcíny sa predovšetkým odvíjajú od princípov génovej terapie zameranú na jediný gén kódujúci tzv. „spike proteín“, ktorý je kľúčovým vírusovým antigénom a proteínom potrebným pre prvý krok - pripojenie sa vírusu SARS-CoV-2 na bunku - a zahájenie infekcie. Avšak súčasné OWS vakcíny majú niekoľko vedeckých aj etických nedostatkov. Po prvé, väčšina týchto vakcín používa ľudské bunkové línie pochádzajúce z potratov, ktoré sú v rozpore s náboženským a morálnym svedomím pro-life jednotlivcov. Po druhé, génová terapia má z historického hľadiska v oblasti vakcín nedostatok  úspešných vedeckých záznamov. Aktuálne OWS vakcíny vykazujú nízku imunitnú ochranu, čo si vyžaduje posilňovacie dávky; majú úzky profil imunitnej ochrany proti jednému vírusovému antigénu; a vykazujú nekontrolovateľné dávkovanie a zloženie, ktoré so sebou prinášajú značné bezpečnostné riziká. Takéto vakcíny sa stávajú neúčinnými počas mutácie vírusu a objavovania sa nových kmeňov. Naproti tomu tradičné vakcíny, ako sú vakcíny obsahujúce oslabené živé vírusy, majú účinnú a pohotovejšiu imunitnú reakciu a poskytujú v prípade výskytu nových mutácii lepšiu skríženú imunitnú ochranu proti iným kmeňom vírusov. Okrem toho vakcíny obsahujúce oslabené živé vírusy nevyžadujú zosilňovacie dávky. Aj keď sa proti ochoreniu COVID-19 vyvíja viac ako 150 vakcín na celom svete, len veľmi málo z nich v súčasnosti používa tradičný prístup využívajúci atenuované (oslabené) živé vírusy. Vývoj takéhoto typu vakcín zvyčajne trvá dlhšie a vyžaduje prísne bezpečnostné štúdie na zvieracích modeloch. Bohužiaľ, z tohto dôvodu, OWS neposkytla finančnú podporu na vytvorenie vakcíny, ktorá používa oslabené živé vírusy.

Riešenie inštitútu: Inštitút lekárskeho výskumu Jána Pavla II. (JP2MRI) je nezisková organizácia podľa bodu 501 (c) (3)[1] so sídlom v Coralville v štáte Iowe, ktorá sa vyvinula v najväčšieho sprostredkovateľa etických ľudských dospelých kmeňových buniek. Vyvinuli sme imortalizovanú ľudskú bunkovú líniu z dospelých kmeňových buniek získaných z pupočníkovej krvi. Vyvinuli sme tiež syntetický chromozóm obsahujúci celý genetický kód kmeňa britskej mutácie spôsobujúcej ochorenia COVID-19. JP2MRI je teraz pripravený vytvoriť vakcínu obsahujúcu atenuovaný (oslabený) živý vírus, ktorá má potenciál čeliť všetkým novým koronavírusom, ktoré sa v budúcnosti môžu objaviť z Číny alebo Blízkeho východu. Musíme však vykonať podrobnú sériu štúdií na zvieratách, aby sme overili bezpečnosť a účinnosť vakcíny. Tieto experimenty je potrebné zadať špecializovaným zariadeniam pre zvieratá, ktoré túto kvalifikáciu majú. Tieto štúdie sú drahé a ich dokončenie bude stáť zhruba 2 milióny dolárov. Hľadáme pomoc pri získavaní týchto finančných prostriedkov.

Požiadavka: Dlhodobo sa usilujeme o získanie verejných a súkromných zdrojov financovania, ktoré by nám pomohli pokryť naše náklady na výskum a vývoj. Ak uspejeme, naša eticky vyvinutá vakcína by poskytla globálnu zdravotnú terapiu, ktorá je veľmi potrebná. Okrem toho, by sa zmiernili budúce ekonomické a zdravotné škody spôsobené novými koronavírusmi. Napokon by dostupnosť takejto vakcíny slúžila ako dôležité národné bezpečnostné opatrenie na riešenie a boj proti budúcim infekčným agensom a hrozbám bioterorizmu.

Ak sa chcete dozvedieť viac a pomôcť zapojiť sa do boja vaším darom, navštívte stránku: www.jp2mri.org. Ďakujeme za Vašu podporu.

 

[1] https://www.501c3.org/what-is-a-501c3/

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­