Vyhľadávanie:
Register členských knižiek

Vyhľadávanie je možné iba podľa čísla členskej knižky. Slúži na overenie napr. zamestnávateľom, či zamestnanec oprávnene vykonáva práva riadne registrovanej odborovej organizácie.

Člen: Dátum zápisu: Zápis: Pozn. k zápisu:  

TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­