Register členských knižiek

Vyhľadávanie je možné iba podľa čísla členskej knižky: zadávajte do vyhľadávania iba posledný šesťmiestny kód. Slúži na overenie napr. zamestnávateľom, či zamestnanec oprávnene vykonáva práva riadne registrovanej odborovej organizácie.

Člen: Dátum zápisu: Zápis: Pozn. k zápisu:  

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­