×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 214

Odborné grémium

Sede vacante
Vo funkcii od: ***
Absolvent: ***
Výskum: ***
E-mail: .
Tel. číslo: ***
Štatút podľa stanov o. z. Lekárnici za život – Slovensko
Odborné grémium je výkonným orgánom združenia, ktorý zodpovedá za výkon pôsobnosti združenia v odbornej oblasti podľa ods. 4.3 stanov osobou svojho predsedu. Občianske združenie Lekárnici za život – Slovensko prostredníctvom odborného grémia najmä vytvárajú, aktualizujú a zverejňujú zoznam produktov a metód z lekárnickej praxe či výskumu, ktorých vývoj či výdaj je v rozpore s Etickým kódexom lekárnika za život podľa čl. III stanov. Vytvárajú tiež verejne dostupné penzum štúdií, odborných článkov a publikácií pojednávajúcich o účinkoch a dôsledkoch používania produktov a užitia prípravkov, ktorých vývoj či výdaj sa má stať predmetom uplatnenia výhrady vo svedomí v súlade s Etickým kódexom lekárnika za život podľa čl. III stanov;
Zoznam vybratých účinných vykonávacích smerníc
VS-POG 1/2019 podľa ods. 4.3.1 vo veci vytvárania, aktualizácie a zverejňovania zoznamu produktov a metód z lekárnickej praxe či výskumu, ktorých vývoj či výdaj je v rozpore s Etickým kódexom lekárnika za život podľa čl. III stanov; 20. 10. 2019 Mgr. Marianna Zamborská
---
Schvaľujem revíziu RSR liečiv podľa znenia v prílohe.

Personálne obsadenie tohto orgánu v minulosti
Mgr. Marianna Zamborská (19. 10. 2018 - 26. 10. 2020)

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­