Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Rotarix perorálna suspenzia v stlačiteľnej tube sus por 1x1,5 ml ( stlačiteľná PE tuba)
Rotarix perorálna suspenzia v stlačiteľnej tube sus por 10x1,5 ml ( stlačiteľná PE tuba)
Rotarix perorálna suspenzia v stlačiteľnej tube sus por 50x1,5 ml ( stlačiteľná PE tuba)
Rotarix perorálna suspenzia vo viacdávkovom obale s jednodávkovými stlačiteľnými tubami sus por 50x1,5 ml (obal viacdávk. s jednod.stlač.tubami-5 jednotl.dávok)
VERORAB plv iul 1x10 dávok+1x5 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.)
VERORAB plv iul 1x1 dávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln.)
VERORAB plv iul 10x1 dávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napln.)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu plv iul 1x liek.+ solv. (liek.sklo+liek.sklo)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu plv iul 10x liek.+ solv. (liek.sklo+liek.sklo)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 1x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.s ihlou)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 10x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.s ihlou)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 1x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.bez ihly)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 10x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.bez ihly)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 20x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.bez ihly)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 1x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.+ihla)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 7 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­