Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, Očkovacia látka proti chrípke (živá atenuovaná, nosová) aer nau 10x0,2 ml (aplik.nos.skl.)
Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca nosová suspenzná aerodisperzia aer nau 10x0,2 ml (apli.nos.skl.)
Flucelvax Tetra - injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.)
Vaxigrip Tetra sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlou)
Vaxigrip Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlami)
Vaxigrip Tetra sus iru 20x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlami)
Vaxigrip Tetra sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihly)
Vaxigrip Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihiel)
Vaxigrip Tetra sus iru 20x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihiel)
Influvac sus inj 1x0,5 ml (striek.skl. s ihlou)
Influvac sus inj 10x0,5 ml (striek.skl. s ihlou)
Influvac sus inj 1x0,5 ml (striek.skl. bez ihly)
Influvac sus inj 10x0,5 ml (striek.skl. bez ihly)
Influvac Tetra sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlou)
Influvac Tetra sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihly)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 11 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­