Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Fluarix Tetra injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+10 oddel.ihiel)
Fluarix Tetra injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+2 oddel.ihly)
Prepandrix suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu ems eij 50x2,5 ml susp. + 2x25x2,5 ml emul. (liek.skl.)
Adjupanrix, suspenzia a emulzia na injekčnú emulziu ems eij 50x2,5 ml susp.(10x0,25 ml/1 dávka) + 50(2x25)x2,5 ml emul.(10x0,25 ml/1 dávka)
VEPACEL, injekčná suspenzia vo viacdávkovom obale sus inj 20x5 ml (10x0,5 ml/1 dávka) (liek.inj.skl.)
VEPACEL, injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.)
Pandemic influenza vaccine H5N1 BAXTER sus inj 20x5 ml/75 µg (liek.inj.skl.-viacdávk.)
Pandemic influenza vaccine H5N1 BAXTER sus inj 1x0,5 ml/7,5 µg (striek.inj.skl.napl.)
IXIARO injekčná suspenzia sus inj 1x0,5 ml/6 µg (skl.napl.striek. + ihla)
IXIARO injekčná suspenzia sus inj 1x0,5 ml/6 µg (skl.napl.striek.)
FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sus inj 100x0,5 ml/ 2,4 µg (striek.inj.skl.)
FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sus inj 10x0,5 ml/ 2,4 µg (striek.inj.skl.)
FSME-IMMUN 0,5 ml Injekčná suspenzia sus inj 1x0,5 ml/ 2,4 µg (striek.inj.skl.+ihla)
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia sus inj 10x0,25 ml/1,19 µg (striek.inj.skl.+ihla)
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia sus inj 1x0,25 ml/1,19 µg (striek.inj.skl.+ihla)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 13 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­