Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Influvac Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlou)
Influvac Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihly)
AFLUNOV injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.)
AFLUNOV injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.)
Foclivia injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml/7,5 µg (striek.napl.inj.skl. s ihlou)
Foclivia injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml/7,5 µg (striek.napl.inj.skl. s ihlou)
Foclivia injekčná suspenzia sus inj 10x0,5 ml/7,5 µg (liek.inj.skl.) (monodose)
Foclivia injekčná suspenzia vo viacdávkovom obale sus inj 10x5,0 ml/75 µg (liek.inj.skl.) (multidose)
Foclivia injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml/7,5 µg (striek.napl.inj.skl. - bez ihly)
Foclivia injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml/7,5 µg (striek.napl.inj.skl. - bez ihly)
Fluarix Tetra injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.s ihlou)
Fluarix Tetra injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.bez ihly)
Fluarix Tetra injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl. s 10 ihlami)
Fluarix Tetra injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.bez ihly)
Fluarix Tetra injekčná suspenzia naplnená v injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.+1 oddel.ihla)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 12 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­