Vyhľadávanie:

 Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, Očkovacia látka proti chrípke (živá atenuovaná, nosová) aer nau 10x0,2 ml (aplik.nos.skl. v zásobníku) Čítať #3203 Stiahnuť #3203 vo formáte .pdf
Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, Očkovacia látka proti chrípke (živá atenuovaná, nosová) aer nau 1x0,2 ml (aplik.nos.skl.) Čítať #3202 Stiahnuť #3202 vo formáte .pdf
Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, Očkovacia látka proti chrípke (živá atenuovaná, nosová) aer nau 1x0,2 ml (aplik.nos.skl.v sklad.škat.) Čítať #3201 Stiahnuť #3201 vo formáte .pdf
Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, Očkovacia látka proti chrípke (živá atenuovaná, nosová) aer nau 10x0,2 ml (aplik.nos.skl.) Čítať #3200 Stiahnuť #3200 vo formáte .pdf
Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca nosová suspenzná aerodisperzia aer nau 10x0,2 ml (apli.nos.skl.) Čítať #3199 Stiahnuť #3199 vo formáte .pdf
Flucelvax Tetra - injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Čítať #3197 Stiahnuť #3197 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlou) Čítať #3196 Stiahnuť #3196 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlami) Čítať #3195 Stiahnuť #3195 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 20x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlami) Čítať #3194 Stiahnuť #3194 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihly) Čítať #3193 Stiahnuť #3193 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihiel) Čítať #3192 Stiahnuť #3192 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 20x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihiel) Čítať #3191 Stiahnuť #3191 vo formáte .pdf
Influvac sus inj 1x0,5 ml (striek.skl. s ihlou) Čítať #3190 Stiahnuť #3190 vo formáte .pdf
Influvac sus inj 10x0,5 ml (striek.skl. s ihlou) Čítať #3189 Stiahnuť #3189 vo formáte .pdf
Influvac sus inj 1x0,5 ml (striek.skl. bez ihly) Čítať #3188 Stiahnuť #3188 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010546701022
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 434874396201022
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 249981022
Strana 10 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­