Vyhľadávanie:
Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Výdaj: Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, Očkovacia látka proti chrípke (živá atenuovaná, nosová) aer nau 1x0,2 ml (aplik.nos.skl.v sklad.škat.) Čítať #3201 Stiahnuť #3201 vo formáte .pdf
Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, Očkovacia látka proti chrípke (živá atenuovaná, nosová) aer nau 10x0,2 ml (aplik.nos.skl.) Čítať #3200 Stiahnuť #3200 vo formáte .pdf
Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca nosová suspenzná aerodisperzia aer nau 10x0,2 ml (apli.nos.skl.) Čítať #3199 Stiahnuť #3199 vo formáte .pdf
Flucelvax Tetra - injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.napl.skl.) Čítať #3197 Stiahnuť #3197 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlou) Čítať #3196 Stiahnuť #3196 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlami) Čítať #3195 Stiahnuť #3195 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 20x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlami) Čítať #3194 Stiahnuť #3194 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihly) Čítať #3193 Stiahnuť #3193 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihiel) Čítať #3192 Stiahnuť #3192 vo formáte .pdf
Vaxigrip Tetra sus iru 20x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. bez ihiel) Čítať #3191 Stiahnuť #3191 vo formáte .pdf
Influvac sus inj 1x0,5 ml (striek.skl. s ihlou) Čítať #3190 Stiahnuť #3190 vo formáte .pdf
Influvac sus inj 10x0,5 ml (striek.skl. s ihlou) Čítať #3189 Stiahnuť #3189 vo formáte .pdf
Influvac sus inj 1x0,5 ml (striek.skl. bez ihly) Čítať #3188 Stiahnuť #3188 vo formáte .pdf
Influvac sus inj 10x0,5 ml (striek.skl. bez ihly) Čítať #3187 Stiahnuť #3187 vo formáte .pdf
Influvac Tetra sus iru 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl. s ihlou) Čítať #3186 Stiahnuť #3186 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010346701020
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 436854396001020
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 249961020
Strana 10 z 68

TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­