Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 10x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.+ihla)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 1x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.+2x ihla)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 10x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.+20x ihla)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 20x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.+ihla)
ProQuad prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv iul 20x liek.+ solv. (liek.sklo+predpl.stiek.+40x ihla)
Priorix-Tetra plv iol 1+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.skl.napl.+2 ihly)
Priorix-Tetra plv iol 10+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.skl.napl.+2 ihly)
Priorix-Tetra plv iol 1+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.skl.napl.)
Priorix-Tetra plv iol 10+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.skl.napl.)
Priorix-Tetra plv iol 20+20x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.skl.napl.)
Priorix-Tetra plv iol 50+50x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.skl.napl.)
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu plv iul 1x liek.+1x solv. (skl.liek.+skl.liek.)
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu plv iul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+skl.liek.)
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 1x liek.+1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s pripoj.ihlou)
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s pripoj.ihlou)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 8 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­