Vyhľadávanie:
Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Výdaj: Názov produktu podľa ŠÚKL:  
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s pripoj.ihlou) Čítať #3234 Stiahnuť #3234 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 1x liek.+1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.bez ihly) Čítať #3233 Stiahnuť #3233 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.bez ihly) Čítať #3232 Stiahnuť #3232 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 20x liek.+20x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.bez ihly) Čítať #3231 Stiahnuť #3231 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 1x liek.+1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.so samost.ihlou) Čítať #3230 Stiahnuť #3230 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.so samost.ihlou) Čítať #3229 Stiahnuť #3229 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 20x liek.+20x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.so samost.ihlou) Čítať #3228 Stiahnuť #3228 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 1x liek.+1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami) Čítať #3227 Stiahnuť #3227 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami) Čítať #3226 Stiahnuť #3226 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 20x liek.+20x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami) Čítať #3225 Stiahnuť #3225 vo formáte .pdf
Priorix lag plv iol 1x0,5 ml+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Čítať #3222 Stiahnuť #3222 vo formáte .pdf
Priorix lag plv iol 10x0,5 ml+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Čítať #3221 Stiahnuť #3221 vo formáte .pdf
Priorix lag plv iol 25x0,5 ml+25x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Čítať #3220 Stiahnuť #3220 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 1x0,5 ml+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Čítať #3219 Stiahnuť #3219 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 10x0,5 ml+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.s 2 oddel.ihlami) Čítať #3218 Stiahnuť #3218 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010346701020
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 436854396001020
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 249961020
Strana 8 z 68

TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­