Vyhľadávanie:

 Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu plv iul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+skl.liek.) Čítať #3236 Stiahnuť #3236 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 1x liek.+1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s pripoj.ihlou) Čítať #3235 Stiahnuť #3235 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s pripoj.ihlou) Čítať #3234 Stiahnuť #3234 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 1x liek.+1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.bez ihly) Čítať #3233 Stiahnuť #3233 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.bez ihly) Čítať #3232 Stiahnuť #3232 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 20x liek.+20x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.bez ihly) Čítať #3231 Stiahnuť #3231 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 1x liek.+1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.so samost.ihlou) Čítať #3230 Stiahnuť #3230 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.so samost.ihlou) Čítať #3229 Stiahnuť #3229 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 20x liek.+20x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.so samost.ihlou) Čítať #3228 Stiahnuť #3228 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 1x liek.+1x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami) Čítať #3227 Stiahnuť #3227 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 10x liek.+10x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami) Čítať #3226 Stiahnuť #3226 vo formáte .pdf
M-M-RVAXPRO prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej injekčnej striekačke plv sul 20x liek.+20x solv. (skl.liek.+napl.skl.striek.s 2 samost.ihlami) Čítať #3225 Stiahnuť #3225 vo formáte .pdf
Priorix lag plv iol 1x0,5 ml+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Čítať #3222 Stiahnuť #3222 vo formáte .pdf
Priorix lag plv iol 10x0,5 ml+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Čítať #3221 Stiahnuť #3221 vo formáte .pdf
Priorix lag plv iol 25x0,5 ml+25x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Čítať #3220 Stiahnuť #3220 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010546701022
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 434874396201022
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 249981022
Strana 8 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­