Vyhľadávanie:
Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Výdaj: Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Priorix plv iol 25x0,5 ml+25x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Čítať #3217 Stiahnuť #3217 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 100x0,5 ml+100x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Čítať #3216 Stiahnuť #3216 vo formáte .pdf
Priorix lag plv iol 100x0,5 ml+100x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Čítať #3215 Stiahnuť #3215 vo formáte .pdf
Priorix lag plv iol 20x0,5 ml+20x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Čítať #3214 Stiahnuť #3214 vo formáte .pdf
Priorix lag plv iol 40x0,5 ml+40x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) Čítať #3213 Stiahnuť #3213 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 20x0,5 ml+20x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Čítať #3212 Stiahnuť #3212 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 40x0,5 ml+40x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Čítať #3211 Stiahnuť #3211 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 20x0,5 ml+20x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.s 1 oddel.ihlou) Čítať #3210 Stiahnuť #3210 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 40x0,5 ml+40x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.s 1 oddel.ihlou) Čítať #3209 Stiahnuť #3209 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 1x0,5 ml+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.s 2 oddel.ihlami) Čítať #3208 Stiahnuť #3208 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 10x0,5 ml+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.) Čítať #3207 Stiahnuť #3207 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 25x0,5 ml+25x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.s 2 oddel.ihlami) Čítať #3206 Stiahnuť #3206 vo formáte .pdf
Priorix plv iol 100x0,5 ml+100x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.s 2 oddel.ihlami) Čítať #3205 Stiahnuť #3205 vo formáte .pdf
Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, Očkovacia látka proti chrípke (živá atenuovaná, nosová) aer nau 10x0,2 ml (aplik.nos.skl. v zásobníku) Čítať #3203 Stiahnuť #3203 vo formáte .pdf
Fluenz Tetra nosová suspenzná aerodisperzia, Očkovacia látka proti chrípke (živá atenuovaná, nosová) aer nau 1x0,2 ml (aplik.nos.skl.) Čítať #3202 Stiahnuť #3202 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010346701020
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 436854396001020
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 249961020
Strana 9 z 68

TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­