Vyhľadávanie:
Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Výdaj: Názov produktu podľa ŠÚKL:  
VARIVAX plv iul 1x3 ml inj.l.s pr.(min.1350 PFU/ 0,5 ml) + 1x1 ml nap.i.s.+2 ih. (16 mm-25 G+25 mm 23 G) Čítať #3284 Stiahnuť #3284 vo formáte .pdf
VARIVAX plv iul 1x 3 ml inj. l.s pr. (min. 1350 PFU/ 0,5 ml)+1x1 ml nap. i. s.+ 2 ihly (25 mm-23 G) Čítať #3283 Stiahnuť #3283 vo formáte .pdf
VARIVAX plv iul 10x 3 ml inj. liek.s pr.(min. 1350 PFU/ 0,5 ml) + 10x1 ml napl. inj. str. s ihlou Čítať #3282 Stiahnuť #3282 vo formáte .pdf
VARIVAX plv iul 10x3 ml inj. liek.s práš.(min. 1350 PFU/ 0,5 ml) + 10x1 ml napl. inj. str. bez ihly Čítať #3281 Stiahnuť #3281 vo formáte .pdf
VARIVAX plv iul 10x3 ml i.l. s pr.(min. 1350 PFU/ 0,5 ml) + 10x1 ml n.i.s.+20 ih. (16 mm-25 G+25 mm-23 G) Čítať #3280 Stiahnuť #3280 vo formáte .pdf
VARIVAX plv iul 10x 3 ml inj. l. s pr.(min. 1350 PFU/ 0,5 ml) + 10x1 ml napl.inj.str.+ 20 ihiel (25 mm-23 G) Čítať #3279 Stiahnuť #3279 vo formáte .pdf
RotaTeq perorálny roztok sol por 1x2 ml (tuba LDPE) Čítať #3277 Stiahnuť #3277 vo formáte .pdf
RotaTeq perorálny roztok sol por 10x2 ml (tuba LDPE) Čítať #3276 Stiahnuť #3276 vo formáte .pdf
Rotarix prášok a disperzné prostredie na perorálnu suspenziu pqu por 1x1 ml (1 skl. liek.+ 1 napl. striek.+ 1 adapter) Čítať #3274 Stiahnuť #3274 vo formáte .pdf
Rotarix prášok a disperzné prostredie na perorálnu suspenziu pqu por 5x1 ml (5 skl. liek.+ 5 napl. striek.+ 5 adapter) Čítať #3273 Stiahnuť #3273 vo formáte .pdf
Rotarix prášok a disperzné prostredie na perorálnu suspenziu pqu por 10x1 ml (10 skl. liek.+ 10 napl. striek.+ 10 adapter) Čítať #3272 Stiahnuť #3272 vo formáte .pdf
Rotarix prášok a disperzné prostredie na perorálnu suspenziu pqu por 25x1 ml (25 skl. liek.+ 25 napl. striek.+ 25 adapter) Čítať #3271 Stiahnuť #3271 vo formáte .pdf
Rotarix perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore sus por 1x1,5 ml ( napl. skl. peror. aplikátor) Čítať #3269 Stiahnuť #3269 vo formáte .pdf
Rotarix perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore sus por 5x1,5 ml ( napl. skl. peror. aplikátor) Čítať #3268 Stiahnuť #3268 vo formáte .pdf
Rotarix perorálna suspenzia v naplnenom perorálnom aplikátore sus por 10x1,5 ml ( napl. skl. peror. aplikátor) Čítať #3267 Stiahnuť #3267 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010346701020
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 436854396001020
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 249961020
Strana 5 z 68

TRI ETICKÉ PILIERE

1. Svedomie

­

2. Prirodzenosť

­

3. Nenarušiteľnosť

­