Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Kyleena 19,5 mg intrauterinný inzert ins itu 5x19,5 mg (blis.PETG/PE)
Levosert ins itu 1x52 mg (blis.PES)
Lestra tbl 1x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Apreg 1,5 mg tablety tbl 1x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Misodel 200 mikrogramov vaginálny inzert ins vag 1x200 µg (vre.Al)
Misodel 200 mikrogramov vaginálny inzert ins vag 5x200 µg (vre.Al)
ellaOne 30 mg tableta tbl 1x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
EGIANTI 0,75 mg tablety tbl 2x0,75 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Postinor-1 tbl 1x1500 µg (blis.PVC/Al)
ESCAPELLE tbl 1x1,5 mg (blis.PVC/Al)
ellaOne 30 mg tableta tbl 1x30 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
ellaOne 30 mg filmom obalená tableta tbl flm 1x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Afternor 1,5 mg tablety tbl flm 1x1,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Misodel 200 mikrogramov vaginálny inzert ins vag 5x200 µg (vre.Al)-multibalenie
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 69 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­