Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Levonille 0,10 mg/0,02 mg tbl flm 3x(21+7) (blis.PVC/PVDC/Al)
Levonille 0,10 mg/0,02 mg tbl flm 6x(21+7) (blis.PVC/PVDC/Al)
Ebelya 150 mikrogramov/30 mikrogramov tbl obd 1x21 (blis.PVC/Al)
Ebelya 150 mikrogramov/30 mikrogramov tbl obd 3x21 (blis.PVC/Al)
Ebelya 150 mikrogramov/30 mikrogramov tbl obd 6x21 (blis.PVC/Al)
Microgynon tbl obd 1x21 (blis.Al/PVC)
Microgynon tbl obd 3x21 (blis.Al/PVC)
Microgynon tbl obd 6x21 (blis.Al/PVC)
Minisiston tbl obd 1x21 (blis.Al/PVC)
Minisiston tbl obd 3x21 (blis.Al/PVC)
Minisiston tbl obd 6x21 (blis.Al/PVC)
Leverette 0,15 mg/0,03 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x(21+7) (blis.Al/PVC/PVDC)
Leverette 0,15 mg/0,03 mg filmom obalené tablety tbl flm 3x(21+7) (blis.Al/PVC/PVDC)
Leverette 0,15 mg/0,03 mg filmom obalené tablety tbl flm 6x(21+7) (blis.Al/PVC/PVDC)
Leverette 0,15 mg/0,03 mg filmom obalené tablety tbl flm 13x(21+7) (blis.Al/PVC/PVDC)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 66 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­