Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Cabest 0,5 mg tbl 16x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 20x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 28x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 30x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 32x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 40x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 48x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 50x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 60x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 90x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 96x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Cabest 0,5 mg tbl 100x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)
Parlodel tbl 30x2,5 mg
MEDOCRIPTINE tbl 1000x2,5 mg (liek.PVC)
MEDOCRIPTINE tbl 100x2,5 mg (liek.PVC)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 63 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­