Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
MEDOCRIPTINE tbl 30x2,5 mg (blis.PVC/Al)
MEDOCRIPTINE tbl 500x2,5 mg (liek.PVC)
Etonogestrel/Ethinylestradiol Mithra 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín vaginálny inzert ins vag 1 (vre.Al/LDPE/PET)
Etonogestrel/Ethinylestradiol Mithra 0,120 mg/0,015 mg za 24 hodín vaginálny inzert ins vag 3 (vre.Al/LDPE/PET)
Perlinring ins vag 1 (vre.Al/LDPE/PET)
Perlinring ins vag 3 (vre.Al/LDPE/PET)
NuvaRing ins vag 1 (vre.Al/PE/PET+aplikátor)
NuvaRing ins vag 3 (vre.Al/PE/PET+3 aplikátory)
Angusta 25 mikrogramov tablety tbl 8x25 µg (blis.Al/Al)
PROSTIN 15M sol inj 1x1 ml/250 µg (amp.skl.)
PROSTIN 15M sol inj 10x1 ml/250 µg (amp.skl.)
PREPIDIL gel vag 1x3 g/0,5 mg (striek.inj.napl.LDPE)
PROSTIN E2 tbl vag tbl vag 4x3 mg (blis.PE/PE/Al)
PROSTIN E2 tbl vag tbl vag 4x3 mg (liek.skl.hnedá)
Cervidil 10 mg vaginálny inzert ins vag 5x10 mg (vre.Al/PE lamin.)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 64 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­