Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
PROVERA 5 mg tbl 24x5 mg (liek.HDPE)
Tibolón Aristo 2,5 mg tablety tbl 1x28x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-kalendár.bal.)
Tibolón Aristo 2,5 mg tablety tbl 3x28x2,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al-kalendár.bal.)
LADYBON tbl 28x2,5 mg
LADYBON tbl 84 (3x28) x2,5 mg
LIVIAL tbl 1x28
LIVIAL tbl 3x28
DUAVIVE 0,45 mg/20 mg tablety s riadeným uvoľňovaním tbl mod 28x0,45 mg/20 mg (blis.UPVC/monochlór trifluór etylén)
Ovestin crm vag 1x15 g (tuba Al+aplikátor)
Ovestin crm vag 1x50 g (tuba Al+aplikátor)
AGOFOLLIN DEPOT sus inj 1x2 ml/10 mg (amp.skl.odlamovacia)
NEOFOLLIN sol inj 5x1 ml/5 mg (amp.skl.odlamov.)
AGOFOLLIN DEPOT sus inj 5x2 ml/10 mg (amp.skl.odlamovacie)
AGOFOLLIN DEPOT sus inj 1x2 ml/10 mg (amp.skl.neodlamov.+pilník)
AGOFOLLIN DEPOT sus inj 5x2 ml/10 mg (amp.skl.neodlamov.+pilník)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 59 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­