Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok sol inj 1x4 ml/1000 mg (amp.skl.hnedá)
Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok sol inj 1x4 ml/1000 mg (liek.skl.hnedá.)
Undestor Testocaps 40 mg cps mol 30x40 mg
Undestor Testocaps 40 mg cps mol 60x40 mg
Undestor Testocaps 40 mg cps mol 120x40 mg
Menofem tbl flm 60x2,8 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Menofem tbl flm 90x2,8 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Atosiban PharmIdea 6,75 mg/0,9 ml injekčný roztok sol inj 1x0,9 ml/6,75 mg (liek.inj.skl.)
Atosiban PharmIdea 37,5 mg/5 ml infúzny koncentrát con inf 1x5 ml/37,5 mg (liek.inj.skl.)
Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml injekčný roztok sol inj 1x0,9 ml/6,75 mg (liek.inj.skl.)
Atosiban SUN 37,5 mg/5 ml infúzny koncetrát con inf 1x5 ml/37,5 mg (liek.inj.skl.)
Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekčný roztok sol inj 1x0,9 ml/6,75 mg (liek.inj.skl.)
Tractocile 37,5 mg/5 ml infúzny koncentrát con inf 1x5 ml/37,5 mg (liek.inj.skl.)
ROSALGIN EASY sol vag 5x140 ml (fľ.PVC-ružová)
ROSALGIN gro vag 10x500 mg (vre.papier/PP)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 61 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­