Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Progestanelle 200 mg cps mol 15x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Progestanelle 200 mg cps mol 45x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Amelgen glo vag 12x400 mg (strip PVC/PE)
Amelgen glo vag 15x400 mg (strip PVC/PE)
Amelgen glo vag 30x400 mg (strip PVC/PE)
Amelgen glo vag 45x400 mg (strip PVC/PE)
Crinone 8 % gel vag 6 aplik. (aplik. PE)
Crinone 8 % gel vag 15 aplik. (aplik.PE)
Prolutex 25 mg injekčný roztok sol inj 1x1 ml/25 mg (liek.inj.skl.)
Prolutex 25 mg injekčný roztok sol inj 7x1 ml/25 mg (liek.inj.skl.)
Prolutex 25 mg injekčný roztok sol inj 14x1 ml/25 mg (liek.inj.skl.)
UTROGESTAN cps mol 30x100 mg (blister)
Lutinus tbl vag 21x100 mg (blis.Al/Al +aplik.)
Lutinus tbl vag 90x100 mg (blis.Al/Al +aplik.)
PROVERA 5 mg tbl 20x5 mg (blis.PVC/Al)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 58 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­