Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Novofem tbl flm 3x28
VELBIENNE 2 mg/1 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x28 (blis.PVC/PVDC/Al)
VELBIENNE 2 mg/1 mg filmom obalené tablety tbl flm 3x28 (blis.PVC/PVDC/Al)
VELBIENNE 2 mg/1 mg filmom obalené tablety tbl flm 6x28 (blis.PVC/PVDC/Al)
femoston conti tbl flm 1x28 (blis.PVC/Al)
femoston conti tbl flm 3x28 (blis.PVC/Al)
Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg tbl flm 14x0,5 mg/2,5 mg (blis.PVC/Al)
Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg tbl flm 28x0,5 mg/2,5 mg (blis.PVC/Al)
Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg tbl flm 84x0,5 mg/2,5 mg (blis.PVC/Al)
Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg tbl flm 280x0,5 mg/2,5 mg (blis.PVC/Al)
Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety tbl 28x1mg/0,5 mg
Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety tbl 30x1mg/0,5 mg
Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety tbl 84x1mg/0,5 mg
Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety tbl 90x1mg/0,5 mg
Activelle tbl flm 1x28 (dávkovač kalendár.PP)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 56 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­