Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
NEOFOLLIN sol inj 5x1 ml/5 mg (amp.skl.neodlamov.+pilník)
Linoladiol N crm 1x100 g (tuba Al+aplikátor)
Linoladiol N crm 1x25 g (tuba Al)
Linoladiol N crm 1x50 g (tuba Al)
ESTRIMAX tbl flm 3x28
Lenzetto 1,53 mg/dávka aer tdo 1x56 dávok (fľ.skl.s pumpičkou)
Lenzetto 1,53 mg/dávka aer tdo 3x56 dávok (fľ.skl.s pumpičkou)
Estrofem 1 mg tbl flm 28x1 mg
Estrofem 1 mg tbl flm 3x28x1 mg
Proviron-25 tbl 20x25 mg (blis.Al/PVC)
Proviron-25 tbl 50x25 mg (blis.Al/PVC)
AGOVIRIN DEPOT sus inj 5x2 ml/50 mg (amp.skl.odlam.)
AGOVIRIN DEPOT sus inj 5x2 ml/50 mg (amp.skl.neodlam.+pilník)
Sustanon 250 sol inj 1x1 ml/250 mg (amp.skl.)
Testavan 20 mg/g transdermálny gél gel tdm 1x85,5 g (obal viacdáv.+pumpa)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 60 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­