Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Pregnyl 1500 IU plv iol 3x1500 IU+3x solv.(liek.inj.skl.)
Pregnyl 5 000 IU plv iol 1x5 000 IU+1x solv.(liek.inj.skl.)
Pregnyl 5 000 IU plv iol 3x5 000 IU+3x solv.(liek.inj.skl.)
Pregnyl 1500 IU plv iol 1x1500 IU+1x solv.(amp.skl.)
ANGELIQ tbl flm (blis.PV/Al) 3x28 ks (84 ks)
KLIMONORM tbl obd (blis.) 3x21 ks (63 ks)
femoston 1/10 tbl flm 1x28 (blis.PVC/PVDC)
femoston 2/10 tbl flm 1x28 (blis.PVC/Al)
femoston 2/10 tbl flm 3x28 (blis.PVC/Al)
femoston 1/10 tbl flm 1x28 (blis.PVC/Al)
femoston 1/10 tbl flm 3x28 (blis.PVC/Al)
femoston 1/10 tbl flm 3x28 (blis.PVC/PVDC)
femoston 2/10 tbl flm 1x28 (blis.PVC/PVDC)
femoston 2/10 tbl flm 3x28 (blis.PVC/PVDC)
Novofem tbl flm 1x28
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 55 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­