➊ Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

ellaOne 30 mg tableta tbl 1x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

⊗ Nikdy nevydávať

Interné údaje:
Dátum ostatnej revízie:
2019-10-19 14:17:10
Interné číslo záznamu:
1252
Registračné informácie:
Aplikačná forma: tablety
Registračné číslo produktu: EU/1/09/522/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL): 4566C
ATC klasifikácia III. stupňa: HLG03A - Hormonálne kontraceptíva na systémové použitie
ATC klasifikácia IV. stupňa: HLG03AD - Urgentné kontraceptíva
Stav: ✔ Aktívny
Výdaj: ☆ Voľný
V SR od: 05/2009
Cena orientačne [€]:


Súhrn charakteristických vlastností lieku [SPC]:

Písomná informácia pre používateľa [PIL]:

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­