Vyhľadávanie:

 Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Cervarix injekčná suspenzia v injekčnej liekovke sus inj 100x0,5 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3337 Stiahnuť #3337 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.napl.+1ihla) Čítať #3336 Stiahnuť #3336 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.napl.+2 ihly) Čítať #3335 Stiahnuť #3335 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.+10 ihiel) Čítať #3334 Stiahnuť #3334 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.+20 ihiel) Čítať #3333 Stiahnuť #3333 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.napl.) Čítať #3332 Stiahnuť #3332 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.napl.) Čítať #3331 Stiahnuť #3331 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia vo viacdávkovom balení sus inj 1x1 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3330 Stiahnuť #3330 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia vo viacdávkovom balení sus inj 10x1 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3329 Stiahnuť #3329 vo formáte .pdf
Cervarix injekčná suspenzia vo viacdávkovom balení sus inj 100x1 ml (liek.inj.skl.) Čítať #3328 Stiahnuť #3328 vo formáte .pdf
Gardasil, injekčná suspenzia sus inj 1x0,5 ml (skl.liek.) Čítať #3327 Stiahnuť #3327 vo formáte .pdf
Gardasil, injekčná suspenzia sus inj 10x0,5 ml (10x skl.liek.) Čítať #3326 Stiahnuť #3326 vo formáte .pdf
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (1x napl.skl.striek.) Čítať #3325 Stiahnuť #3325 vo formáte .pdf
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 10x0,5 ml (10x napl.skl.striek.) Čítať #3324 Stiahnuť #3324 vo formáte .pdf
Gardasil, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus iru 1x0,5 ml (1x napl.skl.striek.+1x ihla) Čítať #3323 Stiahnuť #3323 vo formáte .pdf
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21284514010546701022
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 434874396201022
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 249981022
Strana 2 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­