Sledujeme aktuálne: 
  Vakcína COVID-19:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne | ČLÁNOK: COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína?
  Povinné očkovanie:  SÚBOR DÁT: otvoriť v novom okne  | ČLÁNOK: Očkovacie látky pripravované na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách

Stupeň repugnancie: RSR klasifikácia: Dispenzačný protokol Názov produktu podľa ŠÚKL:  
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 1xdávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.+2 ihly)
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 10xdávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.+20 ihiel)
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 1xdávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.)
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu v naplnenej v injekčnej striekačke plv iul 10xdávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.)
Dengvaxia, prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu vo viacdávkovom obale plv iul 5xdávka+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.)
IMVANEX injekčná suspenzia sus inj 20x0,5 ml (liek.inj.skl)
Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.)
Gardasil 9 injekčná suspenzia sus inj 1x0,5 ml (liek.inj.skl.)
Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+2 ihly)
Gardasil 9 injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 10x0,5 ml (striek.inj.skl.napl.+20 ihiel)
Cervarix injekčná suspenzia v injekčnej liekovke sus inj 1x0,5 ml (liek.inj.skl.)
Cervarix injekčná suspenzia v injekčnej liekovke sus inj 10x0,5 ml (liek.inj.skl.)
Cervarix injekčná suspenzia v injekčnej liekovke sus inj 100x0,5 ml (liek.inj.skl.)
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.napl.+1ihla)
Cervarix injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.napl.+2 ihly)
Prehľad podľa RSR klasifikácie
Vyvoláva alebo môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu a môže spôsobiť potrat

Bráni počatiu

Napomáha umelému oplodneniu

Vyvinuté neetickým spôsobom

Iné
! Čaká na rozhodnutie Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 21290514011046801034
Prehľad podľa stupňa repugnancie
Možno vydávať

Odporúčame nevydať

Vydať len pri vážnych indikáciách

Nikdy nevydávať

Zatiaľ neklasifikované
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 435874456701034
Prehľad podľa výdaja:
Voľný

Viazaný
Celkom
Spolu monitorovaných liečiv: 2410101034
Strana 2 z 69

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­