Predslov (Mahendra Rao)
Úvod (Lars Østnor)
Prispievatelia

1 Morálny status ľudských embryí s osobitným zreteľom na výskum a terapiu kmeňovými bunkami
Øyvind Baune, Ole Johan Borge, Steinar Funderud,
Dagfi nn Føllesdal, Gunnar Heiene a Lars Østnor

Časť I Biologické a lekárske hľadiská

2 Kmeňové bunky: zdroje a klinické aplikácie
Steinar Funderud

3 Alternatívne spôsoby získavania pluripotentných kmeňových buniek
Ole Johan Borge

4 Neurogenéza a potenciálne využitie kmeňových buniek z dospelého ľudského mozgu
Håvard Ølstørn, Morten C. Moe, Mercy Varghese a Iver A. Langmoen

5 Môžeme použiť ľudské embryonálne kmeňové bunky na liečbu mozgu a poranenia a ochorenia miechy?
Joel C. Glover

6 Kmeňové bunky, embryá a etika: existuje cesta vpred?
William B. Hurlbut

Časť II Sociálne a politické perspektívy

7 Medzikultúrna perspektíva ľudského embrya. Výskum kmeňových buniek
LeRoy Walters

8 Výskum ľudských embryí: európska perspektíva
Egbert Schroten

9 Kmeňové bunky, pluralizmus a morálna empatia
Theo A. Boer

Časť III Filozofické perspektívy

10 Argument potenciálu a výskum kmeňových buniek
Dagfi nn Føllesdal

11 Môže byť rozdiel medzi morálnou a deskriptívnou podporou plného morálneho postavenie embrya?
Øyvind Baune

12 Začiatok individuálneho ľudského života
Anthony Kenny

13 Výskum embryonálnych kmeňových buniek - argumenty etickej diskusie v Nemecku
Ludger Honnefelder

14 Otázka klonovania ľudí v kontexte diskusie o kmeňových bunkách
Otfried Höffe

Časť IV Teologické perspektívy

15 Kmeňové bunky z ľudských embryí na výskum? Teologická diskusia v rámci kresťanstva
Lars Østnor

16 Teologické argumenty v diskusii o ľudských kmeňových bunkách: Kritické hodnotenie
Gunnar Heiene

17 Ľudské embryá a embryonálne kmeňové bunky - Etické aspekty
Monika Bobbert

237 Index