7.1    Orgánmi združenia sú: 
7.1.1    Správne kolégium; 
7.1.2    Predseda správneho kolégia; 
7.1.3    Snem; 
7.1.4    Predseda snemu; 
7.1.5    Etické grémium; 
7.1.6    Odborné grémium; 
7.1.7    Odbor vnútornej správy

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­