• do 31. marca podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu;
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:
názov: Lekárnici za život – Slovensko
sídlo: Rabčianska 614/4, 02943 Zubrohlava
forma: občianske združenie
IČO: 51957175

  • vypočítaná suma 2%, resp. 1% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako 8 €;
  • Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31. marca) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1% z dane;
  • Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v tomto roku (zvyčajne do 31. marca 2020) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane;

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­