Pokiaľ sa automaticky nenačíta .pdf dokument, prosím, navštívte túto adresu: nksr_registracia-na-prijem-2perc_2021.pdf

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­