Poďakovanie
Predslov
Predslov Roberta F. Kennedyho Jr.

Kapitola 1: Depeše z vojny o vakcíny: úvod

Na začiatku ...
Vedecká metóda a to, čo veda dokáže a nedokáže
Occamova britva a úloha vonkajších aktérov
Prínosy verzus nepriaznivé účinky vakcín
Aké dôkazy by mala každá strana vo vojne o vakcíny predložiť, aby sa čo najlepšie
podporiť svoje stanovisko? (1. časť)
Bojovníci a pozorovatelia vo vojnách o vakcíny
Tábor "za vakcíny"
Skutoční zástancovia "anti-vakcín"
Odporcovia alebo odporcovia očkovania
Zvyšok
Raz "anti-vakcinológ", vždy "anti-vakcinológ"
Vedecká gramotnosť verzus negramotnosť: netýka sa to len laikov
Koľko vzdelania o vakcínach sa získa na lekárskej fakulte?
Rezidencie
Späť k tomu, čo je (a čo nie je) veda
Stručný úvod do Wakefieldovej kontroverzie

Kapitola 2: História, teória a prax očkovania: Stručný prehľad

Edward Jenner a formálny začiatok očkovania
Etika očkovania
Teória a prax očkovania po Jennerovi
Vakcinológia: Metódy a prax výroby vakcín
Poznámka týkajúca sa pomocných látok vo vakcínach
"Oficiálny" príbeh vakcín
Aké dôkazy by mala ktorákoľvek strana vo vojne o vakcíny predložiť, aby dosiahla čo najlepšie výsledky
podporiť svoje stanovisko? (2. časť)
Náhoda verzus príčinná súvislosť a Hillove kritériá
Modelové systémy
Počítačové modelovanie
Modelovanie in vitro
In vivo štúdie na zvieratách
Typy klinických skúšok v medicíne
Niektoré etické otázky týkajúce sa klinických štúdií
Predpojatosť v klinických štúdiách a najmä v súvislosti so štúdiami vakcín
Náhradné markery vo vakcínach
Fotografická vložka

Kapitola 3: Zdravotné dôsledky očkovania a "oficiálny" príbeh

Imunológia a nervový systém
Bezpečnosť a účinnosť vakcín: Oficiálny" príbeh
Sú vakcíny bezpečné?
Povaha experimentálnych kontrol
Zoznam štúdií bezpečnosti vakcín AAP
Ďalšie články citované AAP
Celkové hodnotenie zoznamu publikácií o bezpečnosti vakcín AAP
Správa IOM Stratton et al. o nežiaducich účinkoch vakcín: Dôkazy
and Causality
Celkové hodnotenie Stratton et al.
Zoznam štúdií o bezpečnosti vakcín CDC
Celkové hodnotenie zoznamu publikácií CDC o bezpečnosti vakcín
Celkové hodnotenie štúdií o bezpečnosti vakcín AAP a CDC
Zaujímavý epilóg Taylor et al.
Ďalšia kritika štúdií bezpečnosti vakcín od nezávislého vedca
Ďalšie kritiky hlavných štúdií
Štúdie o účinnosti vakcín
Tvrdenia, kontroverzie a nebezpečenstvo "výberu čerešní"
Výzvy na vypracovanie štúdie "očkovaných" a "neočkovaných"
Programy licencovania a dohľadu nad vakcínami v Spojených štátoch a
Kanade
Licencovanie v Spojených štátoch
Nežiaduce účinky vakcín
Dohľad nad bezpečnosťou vakcín: FDA a CDC
Kanada
Národný program odškodnenia za poškodenia spôsobené očkovaním
Záverečné poznámky

Kapitola 4: Bezpečnosť vakcín: Pohľad zo skeptickej strany domu

Pôvod skepticizmu v súvislosti s očkovaním
Autizmus a poruchy autistického spektra (ASD)
Klasický autizmus
Porucha autistického spektra (ASD)
Časový nárast výskytu ASD
ASD a dôkazy o genetickej príčine
Environmentálne faktory
Zmena kritérií DSM
Lepšia diagnostika/vyššia spoločenská a lekárska informovanosť
Súvislosť medzi rozšíreným očkovacím kalendárom a nárastom výskytu ASD
Zaujímavá história (ne)slávnej štúdie Wakefield a kol. (1998) a
jej následky
Redaktorka časopisu BMJ Fiona Godleeová podporila obvinenia Deera
Vypuknutie osýpok: Nevyhnutný strašiak na presadzovanie povinnosti očkovania
(Prinajmenšom do COVID-19)
Imunita stáda: Čo to je a čo to nie je
Posunutie "cieľov" pri hľadaní etiológie ASD (časť 1)

Kapitola 5: O ortuti a hliníku: Všeobecné aspekty neurotoxicity a úloha hliníkových adjuvansov

Posúvanie "cieľov" pri hľadaní príčin ASD (2. časť)
Thimerosal a ASD
Neurálna toxicita Hg
Vedecké prehľady toxicity tiomersalu
Stretnutie Simpsonwood o tiomersale
Príspevok MOV k otázke tiomersalu a autizmu
Kniha Roberta F. Kennedyho ml.
Thimerosal and Autism: Závery a špekulácie
Chémia hliníka a jeho miesto v biosfére
Zdroje expozície hliníka u ľudí
Hliník a ľudské zdravie
Dôvody používania hliníka vo vakcínach
In vivo a humánne štúdie neurotoxicity hliníkových adjuvansov
Modelové štúdie farmakokinetiky hliníka
Otázky týkajúce sa hliníka a imunoterapie vo vzťahu k pediatrii
Vakcinačné schémy
Nepravdepodobné tvrdenia Dr. Paula Offita a CHOP
Hliník a autoimunita
Čo vieme o hliníkových adjuvansoch a ASD?
Hliník a biosemióza
Čo vedia popredné americké zdravotnícke organizácie o hliníku
vo vakcínach?
Zhrnutie účinkov hliníka vo vakcínach

Kapitola 6: Vojny o očkovacie látky a pro-vakcinační "myšlienkoví vodcovia"

O vojnových metaforách
"Myšlienkoví vodcovia" z pro-vakcinačného tábora
Peter Hotez
Obťažovanie zástancov pro-vakcín
Verte nám, sme odborníci
Zjedenie vlastného: Čo sa stane s pro-vakcinačnými vedcami a lekármi
Kto vystúpil z radu?
Cui Bono?

Kapitola 7: Odpor voči politike očkovania: Od váhavosti k úplnému odmietaniu očkovania

Spektrum odporu voči očkovaniu
Demografia odporu voči očkovaniu
Ďalšie demografické údaje vyplývajúce z kontroverzií o očkovaní
Vzostup hnutia odporcov očkovania: Aké sú dôvody?
Kľúčoví aktéri odporu proti povinnému očkovaniu: Kto sú to?
a prečo veria tomu, čomu veria?
Robert F. Kennedy Jr.
Del Bigtree
Tí druhí
Vznikajúca literatúra skeptikov o vakcínach

Kapitola 8: Ideológia vakcín a náboženstvo

Náboženstvo verzus veda
Správa sa vakcinológia ako kult?
O ideológii
Krátky exkurz do severoamerickej archeológie
Ideologické konštrukcie očkovania
Trestanie odpadlíkov
Úvaha o lekárskej etike vo svetle ideológie očkovania
Norimberský kódex
Belmontská správa
Spoločné pravidlo na ochranu ľudských subjektov
CIOMS (2002)

Kapitola 9: Útok blogerov

O kritikoch
Jeden rozhovor, udalosť a výsledky
Dr. David Gorski, Tu nás všetkých zachráni pred pseudovedou v medicíne
A teraz "rádoby" Orac
Zneužívanie systému odborného posudzovania
Uvažovanie o Saganovom svete prenasledovanom démonmi

Kapitola 10: "Trifecta" strachu: médiá, lekársky establišment a Svetová zdravotnícka organizácia

Strach
Úloha mainstreamových médií pri vyvolávaní strachu z očkovania
Váhavý a COVID-19
Pre Kanaďanov je zábavné biť sa do amerických médií, ale predtým, ako sa
.
Hlavný prúd lekárskeho establišmentu
Kto je WHO a čo robí?
Aký je vplyv tejto triangulácie síl na disent?

Kapitola 11: Vakcíny a výnimočný stav

Vakcíny a iné mandáty: Dôsledky pre ľudské prirodzené a občianske
práva
Podstatná povaha vlád všetkých stupňov
Výnimočný stav
Výnimočný stav a pandémia COVID-19
Boj proti: Odpor proti výnimočnému stavu sa stupňuje
Budúcnosť ľudskej slobody v ére COVID-19 a "novej
Normálnosť"
Povinnosť očkovania na celom svete

Kapitola 12: Zamotaná sieť: WHO, Bill Gates a farmaceutický kartel

Roztriedenie toho, kto je kto v stáde v miestnosti
Oficiálna a neoficiálna história Billa Gatesa
Bill Gates, ako ho bežne zobrazujú médiá
Bill Gates: V zajatí médií, v zajatí publika
Úloha veľkého farmaceutického priemyslu v oblasti ľudského zdravia a chorôb
Zbiehajúce sa línie dôkazov o farmaceutickom priemysle a koncovka pre
COVID-19
Trajektória záverečnej hry

Kapitola 13: Éra COVID-19: Strach, odpor a "nový normál"

Úvod do COVID-19
COVID-19: Začiatky pandémie
Stále nezodpovedané otázky o COVID-19: Predbežné otázky
Prehľad
Pôvod COVID-19
Aké sú patologické dôsledky COVID-19?
Respiračné
Kardiovaskulárne
Renálny a hepatálny systém
Nervový systém
Aký závažný je COVID-19 ako infekčné ochorenie u ľudí?
Percento postihnutej populácie
Ďalšie číselné porovnania
Žonglovanie s počtom mŕtvych
Testy na hodnotenie COVID-19: PCR verzus sérológia
Testovacie protokoly
PCR
Sérológia
Zastavenie šírenia choroby rôznymi prostriedkami: Ako sú účinné
opatrenia?
Aká je nákazlivosť COVID-19 v porovnaní s chrípkou?
Masky
Sociálny odstup
Uzamknutie
Monitorovanie
Hlásenie a donášanie
Očkovacie pasy
Legislatíva
COVID-19 Povinnosť očkovania
Sociálne a zdravotné dôsledky kontrolných opatrení COVID-19
Osvetľovanie "prostého ľudu" pre zábavu a najmä pre zisk
Štúdie na zvieratách a ľuďoch pred COVID-19
Ostatné vakcíny COVID-19
Skúšky na ľuďoch: Údaje o účinnosti lieku Moderna
Skúšky na ľuďoch: Údaje o účinnosti pre spoločnosť Pfizer
Údaje o účinnosti spoločností Johnson and Johnson a AstraZeneca s ich vírusovými
vektormi COVID-19
Johnson and Johnson
AstraZeneca
Zhrnutie pre experimentálne vakcíny COVID-19 týkajúce sa
Účinnosť
mRNA vakcín Štúdie bezpečnosti: Moderna, fáza 1
Štúdie bezpečnosti mRNA vakcíny: Moderna, fáza 3
Štúdie bezpečnosti mRNA vakcíny: Pfizer
Stručný dokument FDA spoločnosti Pfizer
Čo sa môže stať pri mRNA vakcínach?
Údaje o bezpečnosti pre platformy vírusových vektorov: Johnson and Johnson a
AstraZeneca
Johnson and Johnson
AstraZeneca
Súhrn údajov o bezpečnosti
Stabilita mRNA vakcín
Obchodovanie s dôvernými informáciami?
Normálna trajektória vírusových pandémií a epidémií: Dôkazy z
z minulosti
Pohľad na pandémie a epidémie v minulosti
Pandémia "španielskej chrípky"
Guam a ALS-PDC
Predpovede o pandémii: Tri časové body v prvom roku
COVID-19
23. marca 2020
máj 2020
jún až koniec novembra 2020
Súhrn
Triangulácia WEF a "veľký reset"
Zbližujúce sa línie dôkazov o veľkom resete
Zásadná úloha zachytených médií vo veľkom resete
O mandátoch a žalobách
Poučenie z pandémie COVID-19
Budúcnosť COVID-19 a my
Epilóg

Kapitola 14: Budúci čas: Dáma alebo tiger?

Úvod do koncového stavu
Táto kniha a ja
ASD, Riešenie: Spôsobili to vakcíny?
Odporúčania pre budúce štúdie bezpečnosti vakcín
Hovorenie pravdy k moci
Niekoľko myšlienok o Dunning-Krugerovi
Hibernácia ľavice
Bojový postup a COVID-19
Bezpečnosť vakcín pred a po "novom normále" vo veku COVID-19
Sociálne a medicínske dôsledky zdravotných/očkovacích mandátov
Sociálne hnutia a boj: Hnutie proti očkovaniu a
Hnutie na pravici
Cui Bono, Redux
Farmaceutické hnutie a prejav lekárskeho fašizmu
Dochádza k rastúcemu splynutiu odporu voči vakcínam a odporu voči
Korporátnou kontrolou?
Tretia cesta
Dáma alebo tiger?
Kde stojím?
Fikcia
Literatúra faktu: Veda o lavičkách
Moje názory na vakcíny a autizmus
O spravodlivosti

Epilóg
Poznámky na záver
Zdroje obrázkov a tabuliek

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­