Úvod
1 Smrť a jej aspekty
1.1 Smrť z forenzného hľadiska
1.2 Smrť z pohľadu práva
1.3 Smrť z pohľadu etiky
2 Určovanie smrti
2.1 Stanovenie smrti mozgu
2. 2 Supravitálne reakcie
2.3 Posmrtné zmeny
2.3.1 Posmrtné chladnutie (algor mortis)
2.3.2 Posmrtná stuhnutosť (rigor mortis)
2.3.3 Posmrtné vysychanie
2.3.4 Posmrtná hypostáza
2.3.5 Samonatrávenie (autolýza)
2.3.6 Hniloba
2.3.7 Tlenie
2.3.8 Mumifikácia
2.3.9 Zmydlovatenie (saponifikácia)
2.3.10 Účinok fauny a flóry
3 Prehliadka zomrelej osoby
4 Pitva zomrelej osoby
5 Etické a právne zásady zaobchádzania s mŕtvym telom
6 Odber orgánov a tkanív od mŕtveho darcu na účely medicínskeho výskumu a transplantácie
7 Identifikačné úkony. Úmrtia následkom hromadných katastrof
8 Exhumácia
9 Eutanázia a asistovaná samovražda
9.1 Eutanázia
9.2 Asistovaná samovražda
10 Humánna tafonómia
Záver
Zoznam použitej literatúry

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­