13.1.1 dary, dotácie a financie od fyzických a právnických osôb, od štátnych orgánov a agentúr ako aj orgánov a agentúr v zriaďovateľskej pôsobnosti Európskej únie;

13.1.2 členské príspevky;

13.1.3 príspevky pochádzajúce z poukázania 2%, respektíve 3% z dani z príjmu zárobkovo činných fyzických či právnických osôb;

13.1.4 súhrny duševného vlastníctva súvisiaceho s duševnou tvorbou členov odborového združenia;

13.1.5 hmotné výsledky tvorivej práce členov odborového združenia;

13.1.6 iný hmotný a nehmotný majetok vo vlastníctve odborového združenia;

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­