Strana 1 z 13

Prieskum zárobkov
prieskum zarobkov

Naše iniciatívy sa snažíme vždy poňať čo možno najkomplexnejšie. Aby sme vám vedeli pomôcť pri vyjednávaní lepších pracovných podmienok, a to vrátane vášho vyššieho finančného ohodnotenia, zbierame údaje o doterajších pracovných podmienkach a výške zárobkov našich registrovaných členov ale i nečlenov podľa stupňa ich najvyššieho dosiahnutého vzdelania, praxe, regiónu pôsobenia prípadne predajnej siete, v ktorej pôsobia.

Tieto dáta následne zdieľame nielen s našimi členmi, ale i s tými, ktorí sa prieskumu zúčastnia a tak vám poskytujeme istú strategickú výhodu pri vyjednávaní s vaším zamestnávateľom. Prečo by ste mali zarábať menej, než vaši kolegovia s rovnakou praxou či dosiahnutým najvyšším vzdelaním?

Prosím, označte jednu z možností.
Potom pre Vás tento prieskum nie je určený.
Vypĺňate prieskum ako farmaceutický laborant

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Koľko rokov praxe máte?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Koľko rokov praxe máte?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut špecialista

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Koľko rokov praxe máte?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceutický laborant

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Kde pracujete?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Kde pracujete?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut špecialista

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Kde pracujete?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceutický laborant

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Ako je naladený Váš zamestnávateľ voči pro-life agende?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Ako je naladený Váš zamestnávateľ voči pro-life agende?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut špecialista

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Ako je naladený Váš zamestnávateľ voči pro-life agende?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceutický laborant

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Ako máte rozvrhnutý pracovný čas?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Ako máte rozvrhnutý pracovný čas?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut špecialista

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Ako máte rozvrhnutý pracovný čas?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceutický laborant

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Aký je Váš fond priemerného týždenného pracovného času? [h]
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Aký je Váš fond priemerného týždenného pracovného času? [h]
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut špecialista

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Aký je Váš fond priemerného týždenného pracovného času? [h]
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceutický laborant

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Máte určenú prácu cez víkendy ako povinnú?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Máte určenú prácu cez víkendy ako povinnú?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut špecialista

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Máte určenú prácu cez víkendy ako povinnú?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceutický laborant

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Aký je Váš základný hrubý mesačný plat?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Aký je Váš základný hrubý mesačný plat?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceut špecialista

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Aký je Váš základný hrubý mesačný plat?
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
 • Hlasy: 0%
Celkom hlasov:
Prvé hlasovanie:
Posledné hlasovanie:
Vypĺňate prieskum ako farmaceutický laborant

Prosím, pre správne vyhodnotenie výsledkov zodpovedajte všetky otázky tohto prieskumu.

Pre väčšiu relevanciu výsledkov sa sem vráťte neskôr, keď prieskum absolvuje viacero ľudí na Vašej pozícii.

Aká je Vaša priemerná výška mesačnej odmeny [€]?
 • Hlasy: 0