Sťahujte priamo z nášho serveru :

Stiahnuť

Veľkosť: 555.19 KB
Dátum pridania: 20. 10. 2019 18:48:21
Naposledy upravené: 19. 03. 2021 19:39:23
Pozretí: 1244
Downloads: 12
Aby sme zjednotili a sprehľadnili systém uplatňovania si výhrady vo svedomí pri výdaji liečiv farmaceutmi a farmaceutickými laborantmi a pri ich užívaní pacientmi, vytvorili sme Register svedomiu repugnantných liečiv [z klasickej latinčiny re-pugnō, útočný voči niečomu, neprístojný, odpudzujúci, vyvolávajúci znechutenie či odpor voči niečomu], teda register svedomiu odporujúcich liečiv (ďalej ako „RSR liečiv“), ktorý je elektronickým pokračujúcim prameňom publikovaným on-line na internetovej stránke https://rsrl.lzz.sk.

TRI ETICKÉ PILIERE

svedomie

1. Svedomie

­
prirodzenost

2. Prirodzenosť

­
nenarusitelnost

3. Nenarušiteľnosť

­